Inženjer elektrotehnike/Inženjerka elektrotehnike - smjer elektronika

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer elektrotehnike/Inženjerka elektrotehnike - smjer elektronika

 

Kratak opis

Inženjeri elektrotehnike smjer elektronika bave se razvojem, testiranjem i nadgledanjem proizvodnje elektroničke opreme. Mogu se baviti projektiranjem mikroelektroničkih komponenti, izradom elektroničkih sklopova, odnosno konstrukcijom mjerne opreme, elektroničkih računala i drugih elektroničkih uređaja.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera elektrotehnike, smjer elektronika potrebno je završiti preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike (smjer elektronika). Također, studij elektrotehnike (smjer elektronika) moguće je studirati i u okviru stručnog studija. 

 

U Republici Hrvatskoj se elektrotehnika može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjer elektronike može raditi u projektnom uredu, laboratoriju, bolnici, elektrani, vojsci i drugdje. S obzirom na raznolikost poslova koje može obavljati, razlikuju se i uvjeti rada. Obično radi u uređenim kancelarijama ili u razvojnom laboratoriju.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Inženjeri elektronike bave se složenim napravama, ali i pojavama koje se ne mogu vidjeti ni opipati, pa je važno da uz razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema imaju razvijenu sposobnost apstraktnog mišljenja. Uspješni inženjeri moraju biti kreativni i trajno zainteresirani za istraživanje mogućnosti primjene novih spoznaja u unapređivanju tehničkih rješenja. Smisao za detalje važan je u razradi projekata, a sklonost timskom radu pri suradnji na velikim projektima. Sposobnost pismenog i usmenog sporazumijevanja, također je važna osobina. Zbog brzih tehnoloških promjena, moraju biti spremni i na trajni proces učenja i stručnog usavršavanja.

 

Uvjeti rada

Inženjer elektronike može raditi u projektnom uredu, laboratoriju, u bolnici, elektrani, u vojsci i drugdje. S obzirom na raznolikost poslova koje može obavljati, razlikuju se i uvjeti rada. Obično radi u kancelarijama ili u razvojnom laboratoriju.

 

Srodna zanimanja

Računalni programer, sistemski inženjer, projektant informatičkih sustava

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri elektronike zapošljavaju se u projektnim uredima, laboratorijima, bolnicama, elektranama, vojsci i drugdje.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.