Inženjer građevinarstva/Inženjerka građevinarstva

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer građevinarstva/Inženjerka građevinarstva 

 

Kratak opis

Inženjeri građevinarstva rade na poslovima projektiranja konstrukcija građevina u projektnim biroima, poslovima vođenja izgradnje građevina u građevinskim tvrtkama te poslovima nadzora nad gradnjom građevina.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera građevinarstva potrebno je završiti preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva. Također, građevinarstvo je moguće studirati u okviru stručnog studija te specijalističkog diplomskog studija građevinarstva.

 

U Republici Hrvatskoj se građevinarstvo može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, a nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka. Nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, a nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni specijalist inženjer/stručna specijalistica inženjerka.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjeri građevinarstva mogu obavljati širok raspon poslova. Ovisno o interesima tijekom studija ili na radnom mjestu, specijaliziraju se za neke od njih.

 

Moguće je specijalizirati se za poslove na niskogradnji (ceste, tuneli i sl.), hidrogradnji (luke, brane, lukobrane i sl.) ili visokogradnji, odnosno na ostalim objektima stanogradnje, hotela, bolnica i dr.

 

Inženjeri građevinarstva mogu obavljati poslove projektiranja objekata kao projektanti konstrukcije. Također mogu kao izvoditelji voditi izvođenje radova gradnje ili kao nadzorni inženjeri nadzirati izvođenje radova, u skladu s projektnom dokumentacijom i tehničkim propisima.

 

Radom u građevinarstvu, dolaze u dodir s gotovo svim prirodnim i tehničkim znanostima.

 

Održavaju tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima koji sudjeluju u izgradnji građevine.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Stručna znanja koja inženjer građevinarstva mora imati su teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti te ostala znanja iz nastavnog programa studija. Važno je neprestano usavršavanje i praćenje razvoja tehnologije.

 

Potrebne su dobre matematičke i mehaničke sposobnosti te sposobnosti prostornog i logičkog zaključivanja.

 

Uz analitičnost i temeljitost u radu, važan je i kreativan pristup rješavanju problema. Mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja u području organizacije, planiranja i izvedbe posla te rukovođenja i osiguravanja mjera sigurnosti na radu.

 

Zbog složenosti i opsežnosti posla, često se radi u timu i surađuje s drugim tehničkim specijalistima pa je poželjna sklonost timskom radu i jasnoća u pisanom i usmenom izražavanju.

 

Uvjeti rada

Inženjer građevinarstva najčešće svoj posao obavlja na gradilištu kao izvoditelj. Pritom je izložen najrazličitijim vremenskim utjecajima i opasnostima na terenu, radu na visini, a često ima i nametnuti ritam rada.

 

Poslovi projektiranja obavljaju se u zatvorenim i dobro osvijetljenim projektnim uredima.

 

Srodna zanimanja

Inženjer arhitekture, inženjer geodezije

 

Mogućnosti zapošljavanja

Područje u kojem inženjer građevinarstva može djelovati je vrlo široko. Mogu raditi kao voditelji građenja, projektanti, konstruktori, menadžeri.

 

Uključeni su u sve dijelove procesa izgradnje građevina. Mogu biti nositelji najsloženijih poslova u svim područjima građevinarstva, a uz znanja iz menadžmenta mogu obavljati poslove upravljanja.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.