Inženjer medicinske radiologije/Inženjerka medicinske radiologije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer medicinske radiologije/Inženjerka medicinske radiologije 

 

Kratak opis

Inženjer medicinske radiologije je zdravstveni djelatnik koji obavlja sve vrste radiološke dijagnostike, nuklearno-medicinske dijagnostike, te sve vrste terapija sa zatvorenim i otvorenim izvorima ionizirajućeg zračenja.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera medicinske radiologije, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij radiološke tehnologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik.

 

Opis poslova

Inženjer medicinske radiologije samostalno obavlja sve vrste rendgenskih snimanja. Surađuje u ekipama, gdje je uporaba izvora ionizirajućih zračenja dio dijagnostičkog i terapijskog postupka. Samostalno radi na provođenju mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, pripremi radiološke aparature i pribora, određivanju parametara snimanja i terapijskog zračenja, te izvođenju radioloških pretraga i terapije. Dio njegovog posla je i uzimanje anamnestičkih podataka od bolesnika.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Inženjer medicinske radiologije kroz studij se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova organizma, uči o mehanizmima nastanka bolesti, uzrocima bolesti, te načinima djelovanja lijekova. U kliničkim medicinskim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, te njihovo sprječavanje i liječenje. Tijekom studija student se upoznaje i s osnovama statistike i informatike. Uči osnove radiologijske anatomije i patologije, tehnike slikovnog prikaza, konvencionalne radiologijske dijagnostičke metode, osnovne principe građe radiologijske aparature, nastanak i biološko djelovanje, te zaštitu od ionizirajućeg zračenja. U stručnim predmetima student uči sve radiologijske konvencionalne i kompjuterizirane tehnologije, metode radioterapije kao i dijagnostiku i terapiju radionuklidima. Uči se medicinska i radiologijska terminologija, te pristup radiologijskoj literaturi na jednom od stranih jezika. Posao inženjera medicinske radiologije zahtijeva stručnu osposobljenost, izrazit smisao za tehniku i stabilno zdravlje.

 

Neophodne su vještine rada s ljudima i humanost, temeljitost u radu, odgovornost i savjesnost, sposobnost samostalnog rada, ali i rada u medicinskom timu, te sposobnost upravljanja suvremenom, kompjuteriziranom tehnologijom.

 

Uvjeti rada

Posao se obavlja u posebnim radnim uvjetima, koji su štetni po zdravlje i koji su uređeni posebnim propisima. Rad se odvija smjenama, povremeno noću, te vikendom i praznikom. Tijekom rada potrebno je nositi dozimetre za mjerenje stupnja ozračenosti.

 

Srodna zanimanja

Liječnik – specijalist nuklearne medicine, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri medicinske radiologije mogu raditi u bolničkim ustanova, domovima zdravlja ili specijaliziranim radiologijskim ustanovama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.