Inženjer metalurgije/Inženjerka metalurgije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer metalurgije/Inženjerka metalurgije 

 

Kratak opis

Inženjeri metalurgije razvijaju načine dobivanja i prerade kovina te ih pretvaraju u upotrebljive proizvode.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera metalurgije, potrebno je završiti preddiplomski i diplomski sveučilišni studij metalurgije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjeri metalurgije mogu djelovati u dvije glavne grane metalurgije, a to su: ekstraktivna i fizička metalurgija.

 

U okviru ekstraktivne metalurgije, inženjeri metalurgije dizajniraju i nadgledaju proces odvajanja metala iz rudača. Često surađuju s inženjerima rudarstva u ranim fazama procesa ekstrakcije.

Nakon što se metalne tvari odvoje od stijenja i ostalog otpadnog materijala, inženjeri metalurgije koriste različite procese kako bi pročistili metale. Ti procesi mogu uključivati upotrebu visokih temperatura, električne struje i vodenih otopina kako bi se dobili čisti i upotrebljivi metali. Inženjeri metalurgije trebaju pronaći nove i bolje načine odvajanja relativno malih količina metala od velike količine stijena i ostalih otpadnih tvari. Također moraju u svom radu uzeti u obzir utjecaj procesa ekstrakcije na okoliš. U svom radu moraju paziti na očuvanje energije i propisno odlaganje otpadnih tvari.

 

Proučavanje strukture i fizičkih svojstava kovina i legura je područje fizičke metalurgije. U sklopu nje, inženjeri metalurgije upotrebljavaju i razvijaju procese kojima se kovine pročišćavaju i pretvaraju u završne proizvode. Također razvijaju i nove legure koje udovoljavaju zahtjevima, kao što su zaštita od radijacije za nuklearne reaktore, lagani i čvrsti materijali za izradu vozila te specijalni materijali za elektroničku opremu. Razvijaju proizvodne procese koji uključuju taljenje, lijevane, legiranje, valjanje i zavarivanje. Često rade u laboratorijima ili u industrijskim postrojenjima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zbog prirode posla, inženjerima metalurgije potrebna je široka tehnička naobrazba i stalno stručno usavršavanje. Ako rade u proizvodnji, potrebno im je dobro zdravlje i dobra tjelesna kondicija. Kako su često na rukovodećim položajima, potrebne su im dobro razvijene organizacijske sposobnosti i vještine rukovođenja.

 

Uvjeti rada

Inženjeri metalurgije mogu raditi u uredima, laboratorijima i u industrijskim postrojenjima. U industrijskim postrojenjima mogu biti izloženi visokim temperaturama, prekomjernoj buci, visini kao i utjecaju štetnih prašina, plinova, para i agresivnih tekućina te takav posao ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima respiratornog i krvožilnog sustava kao i s težim oštećenjima vida sluha i ravnoteže. U radu je potrebno pridržavati se mjera zaštite na radu.

 

Srodna zanimanja

Inženjer strojarstva, Inženjer kemijske tehnologije, Inženjer rudarstva

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri metalurgije najvećim se dijelom zapošljavaju u proizvodnji željeza i čelika te obojenih kovina, ljevaonicama, valjaonicama, kovačnicama, u izgradnji i održavanju industrijskih peći, a manjim dijelom na fakultetima i institutima koji se bave istraživanjem kovinskih materijala.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.