Inženjer prehrambene tehnologije/Inženjerka prehrambene tehnologije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer prehrambene tehnologije/Inženjerka prehrambene tehnologije 

 

Kratak opis

Inženjer prehrambene tehnologije je stručnjak za rad u širokom području vezanom uz hranu, a o vrsti specijalizacije ovisi i područje njegovog rada. Može se specijalizirati na području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera prehrambene tehnologije potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij prehrambene tehnologije i diplomski sveučilišni studij prehrambenog inženjerstva. Također, prehrambenu tehnologiju moguće je studirati i u okviru stručnog studija.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Poslovi inženjera prehrambene tehnologije različiti su, ovisno o području rada i specifičnim usmjerenjima.

 

Inženjeri prehrambene tehnologije, koji se specijaliziraju za prehrambeno inženjerstvo i upravljanje sigurnošću hrane, osposobljeni su za projektiranje, vođenje, upravljanje i nadzor procesa proizvodnje te za kontrolu sirovina i gotovih proizvoda. Mogu se zaposliti u svim pogonima prehrambene industrije (za preradu žitarica, mesa, riba, voća, povrća, ulja, masti, mlijeka i.t.d.), pri obradi otpadnih voda, u laboratorijima za analizu hrane i u znanstvenoistraživačkim institutima.

Inženjeri prehrambene tehnologije koji se specijaliziraju za molekularnu biotehnologiju i bioprocesno inženjerstvo osposobljeni su za rad u mikrobiološkim, biokemijskim i imunološkim laboratorijima, u industriji i znanstvenoistraživačkim institutima. U programu studija kombinirana su znanja iz biokemije, mikrobiologije i temeljnih inženjerskih disciplina. Nakon završetka studija, mogu se zaposliti u industriji koja se koristi biotehnološkim procesima u proizvodnji kvasca, alkohola, octa, piva, vina, antibiotika i drugih farmaceutskih pripravaka.

 

Prvostupnici i magistri nutricionizma osposobljeni su za poslove vezane uz prehranu, pripremu hrane namijenjene posebnim kategorijama potrošača, planiranjem prehrane u ugostiteljstvu, turizmu, zdravstvu, školama, vrtićima, za prehranu športaša i dr. Mogu raditi i na kontroli kakvoće i zdravstvene ispravnosti namirnica, te poslovima vezanima za marketing prehrambenih proizvoda i u medijima vezano za teme o prehrani.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za inženjera prehrambene tehnologije vrlo je važan interes prema prirodnim znanostima, a posebno prema kemiji i biologiji. Budući da se znanja iz ovog područja temelje na najnovijim znanstvenim dostignućima iz područja znanosti o prehrani, dijetetici i dijetoterapiji, toksikologiji, fiziologiji i anatomiji čovjeka, molekularnoj genetici, prehrambenom inženjerstvu, biokemijskom inženjerstvu, kemiji i biokemiji hrane, važno je stalno stručno usavršavanje iz ovih područja i praćenje razvoja tehnologije, te sposobnost povezivanja činjenica i logičko zaključivanje.

 

Kako osobe ove struke često rade u timu s drugim ljudima, poželjno je da imaju znanja iz drugih disciplina, kao što su ekonomske discipline te znanja iz tehnologije i strojarstva.

 

Zbog rada na poslovima organizacije i planiranja upravljanja proizvodnim procesima poželjna je sposobnost organiziranja posla i rukovođenja.

 

Za pisanje izvještaja i znanstvenih radova, te prezentacije tih radova potrebne su dobro razvijene komunikacijske vještine.

 

Uvjeti rada

Inženjeri prehrambene tehnologije mogu raditi u uredu, laboratoriju, pogonima prehrambene industrije, u bolnici, školi, vojsci, hotelima i drugdje. S obzirom na raznolikost poslova koje obavljaju, razlikuju se i uvjeti rada. Ako rade na planiranju i vođenju procesa u prehrambenoj industriji, onda rade pretežno stojeći i u umjetno osvijetljenim prostorima. Često su izloženi buci i različitim mirisima.

 

Osobe koje imaju oštećenja osjeta njuha i okusa, te oštećenja lokomotornog sustava ne mogu obavljati poslove ovog zanimanja. 

 

Ako rade u uredu ili u laboratoriju često rade u sjedećem i stojećem položaju.

 

Srodna zanimanja

Inženjer kemijske tehnologije, kemičar, biolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri prehrambene tehnologije zapošljavaju se na različitim poslovima: od znanstveno-istraživačkog rada, prehrambene proizvodnje do marketinga gotovih proizvoda. Ovisno o odabiru preddiplomskog i/ili diplomskog studija, zapošljavaju se u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, u zdravstvu, na poslovima vezanim uz zaštitu okoliša, u hotelima, restoranima, laboratorijima, školama, u javnim službama, na poslovima vezanim uz edukaciju i promicanje pravilne prehrane i slično.   

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.