Inženjer računarstva/Inženjerka računarstva

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer računarstva/Inženjerka računarstva 

 

Kratak opis

Inženjer računarstva obavlja poslove održavanja, posluživanja i oblikovanja računarskih sustava, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera računarstva, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij računarstva ili primijenjenog/poslovnog računarstva te diplomski sveučilišni studij računarstva ili poslovnog računarstva ili računarstva i matematike ili procesnog računarstva. Također, računarstvo je moguće studirati i u okviru stručnog studija.

 

U Republici Hrvatskoj se računarstvo može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjer računarstva obavlja poslove programiranja i razvoja računalnih programa (software), baza podataka, procesnih sustava za industriju i ostale grane gospodarstva te poslove njihova održavanja. Svakodnevno provjerava tehničku ispravnost računalnog sustava i otklanja moguće poteškoće u njegovom radu.

 

Inženjer računarstva usmjeren je na rješavanje praktičnih problema vezanih, kako za samo računalo tako i za programiranje. On dizajnira, implementira i održava računalne sustave koji uključuju integraciju softverskih i hardverskih rješenja. Zbog svog temeljnog stručnog znanja, inženjer računarstva može obavljati poslove programera, web dizajnera, mrežnog administratora, sistem inženjera, ali može biti i tehnička podrška svim sustavima, koji se na bilo koji način oslanjaju na računalo.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uspješnost u poslu inženjera računarstva temelji se na izvrsnom poznavanju trenutačnih informatičkih dosega te odličnom poznavanju i korištenju složenih matematičkih metoda i postupaka. Zbog stalnog napretka u informatičkom području, spremnost na stalno usavršavanje i obrazovanje u struci ključan je element uspješnosti u zanimanju inženjera računarstva. Vrlo dobro poznavanje fizike, posebno mehanike i elektronike, također je nužan preduvjet za uspješnost u ovom zanimanju.

 

Budući da inženjeri računarstva najčešće rukovode radom više zaposlenika (sistem administratori, tehničari za računarstvo), potrebne su razvijene sposobnosti rukovođenja (jasnoća u izražavanju, sposobnost delegiranja, usmjerenost na rezultat, socijalne vještine) i motiviranja zaposlenika. Razvijeno apstraktno mišljenje i sposobnost rješavanja kompleksnih problema, organiziranost, strukturiranost, sistematičnost i temeljitost, bitne su karakteristike koje doprinose višoj razini radne učinkovitosti.

 

Uvjeti rada

Inženjeri računarstva rade u zatvorenim prostorima (uredi, projektni biroi, laboratoriji, bolnice),ali i na otvorenom (u industrijskim pogonima, elektranama, brodovima, vojsci). Ovisno o području rada, mogu raditi i u smjenama. Po potrebi rade i prekovremeno kada su vezani uz rokove, kada treba otkloniti neke kvarove ili osmisliti neke nove programe, instalirati novu opremu i sl. Ponekad posao mogu obavljati i od kuće zahvaljujući naprednoj tehnologiji.

 

Budući puno vremena provode ispred monitora, posao je naporan za oči, kralježnicu i zglobove ruku i prstiju.

 

Kada rade na otvorenom, izloženi su buci, nepoželjnim vremenskim prilikama ili nečistim uvjetima takvih radnih prostora.

 

Srodna zanimanja

Računalni programeri, Sistemski inženjeri, Inženjeri elektrotehnike

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri računarstva mogu se zaposliti u svim područjima industrije, u društvenim djelatnostima ili kao samostalni poduzetnici - u projektnim biroima, nadzornim i savjetodavnim djelatnostima, industriji, znanstvenim institutima, bolnici, školama, fakultetima ili mogu otvoriti samostalne tvrtke za nadzor, programiranje i konzultacije.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.