Inženjer strojarstva/Inženjerka strojarstva

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer strojarstva/Inženjerka strojarstva 

 

Kratak opis

Inženjer strojarstva bavi se projektiranjem i konstruiranjem strojeva, vođenjem proizvodnje, poslovima vezanim uz upotrebu i održavanje strojeva i strojarske opreme, alata, strojarskih postrojenja i vozila. Provodi istraživanja i pruža savjete o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i procesa.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera strojarstva, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij strojarstva. Također, strojarstvo je moguće studirati ui u okviru stručnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija strojarstva.

 

U Republici Hrvatskoj strojarstvo se  može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama. 

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistra inženjerka. Nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, a nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija, stječe se stručni naziv stručni specijalist inženjer/specijalistica inženjerka.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjeri strojarstva mogu obavljati širok raspon poslova. Ovisno o interesima, tijekom studija ili na radnom mjestu, specijaliziraju se za neke od njih.

 

U svom radu primjenjuju teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti. Služe se nacrtnim i matematičkim metodama, a informatički programi im omogućuju brzo i jednostavno projektiranje i modificiranje projekata, alata i procedura proizvodnje.

 

Inženjeri strojarstva projektiraju i konstruiraju strojeve, naprave i alate za sve industrijske grane. Stručnjaci su za energetska postrojenja, strojeve i neelektrične motore za pokretanje cestovnih i pružnih vozila, raznih industrijskih vozila, sustave za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje, sustave za snabdijevanje plinom i sve vrste posuda pod pritiskom. Projektiraju i konstruiraju karoserije cestovnih pružnih vozila i njihovu neelektričnu opremu i uređaje, sve vrste dizalica, kranova, dizala i eskalatora, te sve vrste proizvoda od kovina, plastičnih masa i drugih materijala.

Uspostavljaju standarde i postupke kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda, provode statičku i dinamičku analizu mehaničkih konstrukcija, te eksperimentalne analize naprezanja uz upotrebu kompjuterskih proračuna. U proizvodnji sustavno ispituju ulazne materijale i gotove proizvode.

 

Nadziru rad složenih strojarskih postrojenja, dijagnosticiraju kvarove i nadgledaju servisne intervencije. Pružaju savjete u vezi s navedenim poslovima, kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i postupaka.

 

Održavaju tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima. Pri izradi projekta razmatraju i ekonomske procjene proizvodnih troškova sirovina, energije i ljudskog rada. Pri radu slijede ergonomske zahtjeve, tj. tehničke karakteristike strojeva nastoje prilagoditi čovjeku. Radom u strojarstvu dolaze u dodir sa gotovo svim prirodnim i sličnim znanostima, bilo teoretskim bilo primijenjenim, pa čak i sa umjetnošću, budući da strojari izrađuju uporabne predmete iz svih područja ljudske djelatnosti, npr. medicinsku opremu, opremu za svemirska istraživanja, šumarstvo, transport, izgradnju, vojna djelovanja, igračke, elemente filmskih i kazališnih setova itd. Inženjeri strojarstva povremeno pišu znanstvene radove.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Stručna znanja, koja inženjer strojarstva mora imati, su teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti, te ostala znanja iz nastavnog programa studija. Važno je neprestano usavršavanje i praćenje razvoja tehnologije.

 

Strojarstvo je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem i primjenom znanja iz područja matematike, fizike, kemije, računarstva, te po potrebi elektrotehnike, elektronike i sl. Uz to, tijekom strojarskog proizvodnog procesa koriste se spoznaje iz područja ekonomije, psihologije, biologije, itd.

 

Potrebne su dobre matematičke i mehaničke sposobnosti, te sposobnosti prostornog i logičkog zaključivanja. Uz analitičnost i temeljitost u radu važan je i kreativan pristup rješavanju problema.

Zbog složenosti i opsežnosti posla, često se radi u timu i surađuje s drugim tehničkim specijalistima pa je poželjna sklonost timskom radu i jasnoća u pismenom i usmenom izražavanju.

 

Uvjeti rada

Poslovi projektiranja obavljaju se u zatvorenim i dobro osvijetljenim projektnim uredima. Ispitivanja materijala i proizvoda vrše se u laboratorijima. Inženjeri strojarstva koji rade na navedenim poslovima najčešće rade u prijepodnevnoj smjeni.

 

Rad vezan uz nadzor strojeva i postrojenja u industriji u pravilu se odvija u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj, a ponekad i u noćnoj smjeni.

 

Srodna zanimanja

Inženjer metalurgije, inženjer brodogradnje, inženjer zrakoplovstva, inženjer elektrotehnike

 

Mogućnosti zapošljavanja

Područje u kojem inženjer strojarstva može djelovati je vrlo široko, od strojogradnje, preko posebnih industrija, do poljoprivrede i obrta. Inženjeri strojarstva mogu raditi kao proizvodni inženjeri, projektanti, konstruktori, istraživači, menadžeri. Uključeni su u sve dijelove procesa oblikovanja, proizvodnje, kontrole, prodaje i marketinga, servisiranja i održavanja strojeva i postrojenja. Mogu biti nositelji najsloženijih poslova u svim područjima strojogradnje i industrije uopće, a uz znanja iz menadžmenta mogu obavljati poslove upravljanja.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.