Inženjer šumarstva/Inženjerka šumarstva

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer šumarstva/Inženjerka šumarstva 

 

Kratak opis

Inženjer šumarstva organizira i vodi posao u šumariji i jamči sigurnost rada u šumi. Brine o zaštiti šuma i uzgoju šuma,uređivanju šuma i sastavlja planove sječe stabala.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera šumarstva, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij šumarstva ili studij urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Diplomirani inženjeri šumarstva najčešće rade sljedeće poslove:

• uzgajanje šuma

• uređivanje šuma

• šumsko sjemenarstvo

• rasadnička proizvodnja

• uzgoj, njega i održavanje šumskih kultura

• zaštita šuma i šumskog drveća

• izgradnja i održavanje šumskih prometnica

• planiranje sječe stabala

• transport šumskih sortimenata

• trgovina šumskim proizvodima

• projektiranje i planiranje hortikulturnih objekata

• zaštita prirode i okoliša

• uzgoj divljači i lovno gospodarenje

• menadžment u šumarstvu

 

Posao inženjera šumarstva obuhvaća operativno vođenje i neposredno obavljanje stručnih zadataka u šumarskoj djelatnosti, najčešće u šumarskom području (reviru) za koji je nadležan ili u šumarskim poduzećima na neposrednim rukovodnim poslovima.

 

Inženjer šumarstva surađuje s vlasnicima šuma na poslovima gospodarenja šumama, održavanja ekoloških funkcija šume i zaštite šuma od različitih štetnih pojava.

 

Stručne poslove obavlja neposredno i samostalno: šumsko-uzgojno planiranje, označavanje stabala za sječu, sastavljanje godišnjih planova za uzgoj, zaštitu i sječu.

 

U šumarskim poduzećima uglavnom je zaposlen na neposrednom vođenju šumarskih radova: organizira posao u šumariji, u okviru pripreme posla izrađuje izvedbene planove, organizira, vodi i nadzire posao radnih skupina, te preuzima i obračunava obavljeni posao. Ovlašten je za osiguravanje sigurnosti na radu.

 

Povjereni su mu stručni zadaci na području uzgoja i zaštite šuma, te dobivanja šumskih drvnih sortimenata. Operativno radi u šumarskim organizacijama koje se bave uređivanjem šuma, šumskim graditeljstvom i uređenjem šumskog okoliša.

 

Može se zaposliti i u organizacijama koje se bave prodajom šumarskih proizvoda. Područje djelatnosti inženjera šumarstva može biti vrlo raznoliko, s obzirom na opseg stručnih zahtjeva.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Inženjer šumarstva mora dobro ovladati šumarskom tehnologijom i tehnikama rada, te njezinom sigurnom i ekonomičnom uporabom. Mora poznavati temeljne postavke drugih struka, kao npr. geologiju, pedologiju, klimu, strojarstvo, kemiju, fiziku, matematiku, neke spoznaje iz medicine i dr.

 

Znanje inženjera šumarstva je nadgradnja znanja šumarskog tehničara, što znači da pored stručno-teoretskog znanja inženjer šumarstva mora ovladati i konkretnim operativnim znanjima i praktičnim vještinama, potrebnim za samostalno izvođenje zadataka na operativnom šumarskom području.

 

Mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja u području organizacije, planiranja i izvedbe posla, te rukovođenja i osiguranja mjera sigurnosti na radu.

 

Mora ovladati znanjima o ekološkom obrađivanju šume na razini operativnog rada u šumi, posjedovati odgovarajuća znanja za gospodarsko vrednovanje rada u šumi, kao i uporabno tehničko znanje.

 

Poželjna je svestranost i komunikativnost zbog intenzivne i timskog rada s drugim stručnim djelatnicima pri obavljanju poslovodnih zadataka u šumarskoj proizvodnji.

 

Posao inženjera šumarstva zahtijeva i poznavanje korištenja računala. Mora biti u stanju pratiti razvoj struke i poznavati strane jezike.

 

Novi visokoškolski studijski program omogućuje stjecanje svih tih znanja. Inženjer šumarstva mora biti osoba koja voli prirodu. Mora biti odlučan, kako bi mogao bio u stanju samostalno i brzo odlučivati u različitim okolnostima. Potrebno je biti kritičan prema pojavama koje mogu štetiti šumi, te u svim prilikama zastupati interese ekološke obrade šuma.

 

Uvjeti rada

Inženjer šumarstva svoj posao vrlo često obavlja u šumi. Pritom je izložen najrazličitijim vremenskim utjecajima, biološkim štetnostima i opasnostima, radeći na različitim terenima. Najveći dio posla obavlja samostalno, dijelom i timski.

 

Vezan je uz stalno korištenje prijevoznog sredstva i mnogo pješačenja po terenima bez utrtih staza.

 

Srodna zanimanja

Inženjer drvne tehnologije, šumarski tehničar, inženjer agronomije, biolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjer šumarstva uglavnom se zapošljava u državnoj upravi za koju je nadležna Uprava šumarstva pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, odnosno Hrvatskim šumama d.o.o. Također je moguće zapošljavanje i u drugim šumarskim poduzećima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.