Inženjer tekstilne tehnologije/Inženjerka tekstilne tehnologije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer tekstilne tehnologije/Inženjerka tekstilne tehnologije 

 

Kratak opis

Inženjer tekstilne tehnologije osposobljen je za projektiranje, organiziranje i vođenje procesa u tekstilnim poduzećima, kao i u svim dijelovima tekstilne tehnologije. Inženjeri tekstilne tehnologije organiziraju i koordiniraju proizvodnju u tekstilnoj industriji te dizajniraju tekstil i odjeću.

           

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera tekstilne tehnologije, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij tekstilne tehnologije i inženjerstva. Također, u okviru stručnog studija moguće je pohađati studij tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka struke, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Tekstilna industrija obuhvaća proizvodnju i preradu vlakana, kao i preradu tkanina i pletiva u odjevne predmete. Inženjer tekstilne tehnologije procjenjuje likovno-dizajnersku vrijednost proizvoda i potaknuti napredak u tom aspektu proizvodnje.

 

Inženjeri tekstilne tehnologije ispituju elastičnost vlakana i čvrstoću tkanina. Ako je potrebno, osmišljavaju postupke za njihovo oplemenjivanje i nadgledaju proces oplemenjivanja. Kako bi bili sigurni u kvalitetu sredstava za oplemenjivanje, ispituju njihova kemijska i fizička svojstva.

 

Dio inženjera tekstilne tehnologije se bavi i dizajnom odjeće i uzoraka za tkanine. Oni izrađuju crteže, skice i modele tkanina i odjevnih predmeta. Za svaki probni model određuju količinu potrebnog materijala, način i vrijeme izrade.

 

Inženjeri tekstilne tehnologije služe se u radu priborom za crtanje, kemijskim sredstvima, bojama, termometrom, higrometrom te instrumentima za ispitivanje elastičnosti i čvrstoće vlakana. Prema potrebi, upotrebljavaju strojeve i alate koji se i inače koriste u tekstilnoj struci.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Inženjer tekstilne tehnologije osposobljen je za rad sa strojevima i alatima u procesu proizvodnje tekstilnih proizvoda, kao i za rad na procesnim i osobnim računalima te laboratorijskim aparatima.

Inženjer tekstilne tehnologije poznaje sastav vlakana i čvrstoću tkanina. Osim toga, nadgleda procese bojanja tkanina i ispituje kvalitetu boje. Dio inženjera tekstilne tehnologije obavlja organizacijske poslove u tekstilnoj industriji. Isto tako, predlaže načine rješavanja problema u proizvodnji, međuljudskim odnosima, odnosima s menadžmentom te problema na tržištu.

 

Poželjno je imati razvijenu sposobnost prostornog predočavanja, kao i sposobnost brzog uočavanja detalja, oblika i odnosa među površinama. Za one koji se bave dizajnom, izvanredno je važno i biti kreativan i imati smisla za estetsko kombiniranje boja i nijansi. Ako organiziraju i rukovode radom tekstilne proizvodnje, poželjno je imati razvijene organizatorske sposobnosti i lako ostvarivanje dobrih odnosa sa suradnicima.

 

Inženjer tekstilne tehnologije treba imati dobro razvijenu motoriku i rad prstiju, izrazito dobar vid i osjet opipa, sposobnost prostornog predočavanja, izražen osjećaj za estetiku te treba biti maštovit i usmjeren na ideje.

 

Uvjeti rada

Posao se dijelom obavlja u uredu pri prirodnoj ili umjetnoj svjetlosti, a zahtijeva stajanje i sjedenje. Prema potrebi, inženjer tekstilne tehnologije odlazi i u radne prostorije i pogone, gdje vlada buka strojeva i tekstilna prašina i gdje se osjeća miris boja i isparavanje kemikalija. Uvjeti rada ovise o tehnološkom procesu i o vrsti posla.

 

Kontraindikacije za obavljanje posla inženjera tekstilne tehnologije su teža oštećenja vida i nemogućnost razlikovanja boja, teže alergijske i kronične bolesti dišnog sustava i kože, oštećenja funkcija ruku te teže bolesti kralježnice.

 

Srodna zanimanja

Tekstilni tehničar, oplemenjivač tekstila, dizajner tekstila i odjeće, dizajner obuće.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri tekstilne tehnologije zapošljavaju se u tekstilno- kemijskoj industriji, obrtničkim radionicama te u drugim granama proizvodnje. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.