Plan karijere

Alati za upravljanje karijerom > Plan karijere

Što je Plan karijere?

U Planu karijere ćete definirati cilj vaše karijere i način kako doći do tog cilja. Plan karijere je zapis zaključaka jedne faze u razvoju vaše karijere. Svaki pojedinac može ga uraditi sam za sebe, ali preporučljivo je da ga uradi u suradnji sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje. Plan karijere nije samo formular koji se može brzo ispuniti nego zapis dužeg procesa razvoja vaše karijere.

Zašto je dobro napraviti Plan karijere?

Plan karijere vam pomaže strukturirati vaše razmišljanje o karijeri i usmjerava vas na korištenje racionalnog načina odlučivanja. Pomaže vam razumjeti da je razvoj karijere dugotrajni proces u kojem je važno da imate cilj te da kroz duži vremenski period izvodite aktivnosti koje vode do tog cilja.

Osobine Plana karijere

Situacija na tržištu rada se naglo mijenja, neke mogućnosti za zapošljavanje se zatvaraju i pojavljuju se nove. Plan karijere ne znači da ćete planirati točno kakav posao ćete raditi za deset godina. Cilj neka ne bude preusko definiran (na primjer, astronom) jer bi u tom slučaju realizacija mogla predugo trajati. Bolje je da bude dovoljno širok da vam omogućuje iskoristiti mogućnosti kad se pojave.

Revidiranje Plana karijere u slučaju potrebe

Ideja je da napravite Plan karijere za malo duži vremenski period, ali može se dogoditi da ga je potrebno promijeniti, zbog toga što se nešto promjenilo na tržištu rada ili u vašem osobnom životu. Više informacija nalazi se na kraju Plana karijere.

Koraci izrade Plana karijere:

Preporučujemo da Plan karijere radite u šest koraka: Moje želje i vrijednosti, Moje kompetencije, Moje mogućnosti, Moji ciljevi, Plan aktivnosti za postizanje ciljeva i Praćenje realizacije Plana karijere.

Predložak dokumenta Plana karijere možete preuzeti ovdje  Download .

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.