Kemijski čistač/Kemijska čistačica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kemijski čistač/Kemijska čistačica 

 

Kratak opis

Kemijski čistač obavlja kemijsko pranje, čišćenje, dezinfekciju i oplemenjivanje odjeće, dekorativnog i tehničkog tekstila, kože i krzna i drugih materijala.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­kemijskog čistača, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova kemijskog čistača, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao kemijskog čistača odvija se u više faza.  Preuzimanjem robe pregledava se i uočava oštećenje i nečistoće na robi. Nađena oštećenja se označavaju i evidentiraju. Nakon toga slijedi sortiranje robe prema osjetljivosti na kupelj, mehaničko djelovanje i obojenost. U postupku preddetaširanja, vrše se ispitivanja postojanosti gumbi, kopči, patentnih zatvarača, i sl. Nakon toga se određuje sirovinski sastav robe, postupak čišćenja i otklanjanja oštećenja te priprema sredstava za pranje. Zatim se priprema i podešava stroj za kemijsko čišćenje i pranje, određuje količina robe za čišćenje i odabiru dodatci za kupelj (različiti deterdženti, sapuni, otopine, kiseline, lužine, soli, omekšivači i sl.). Slijedi proces detaširanja, u kojem se uklanjaju eventualne preostale mrlje. Postupak glačanja također valja pažljivo planirati - odabrati odgovarajući stroj i pripremiti ga za glačanje te prema tkanini podesiti temperaturu. Cijeli proces završava ponovnom kontrolom gotove robe i pakiranjem za korisnika.

 

Posao kemijskog čistača uključuje i provođenje tehnoloških procesa dorade materijala i njegova oplemenjivanja te bojanje različitim bojama i bojilima. Također vrši različite poslove tiskanja materijala postupcima rezerviranja, razaranja, prskanja i direktnim tiskom. U radu koristi različite mjerne instrumente, kao što su termometar, acrometar, higrometar, viskozimetar i dr.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Kemijski čistači trebaju dobro poznavati tkanine, boje i kemikalije koje se upotrebljavaju u kemijskom čišćenju kako bi odabrali najbolju metodu čišćenja. Također trebaju znati rukovati strojevima i podešavati ih prema osjetljivosti materijala. Komunikacijske vještine i uslužnost važni su zbog čestih kontakata s korisnicima njihovih usluga.

 

Uvjeti rada

Radno vrijeme kemijski čistači provode u zatvorenom prostoru, gdje su izloženi različitim isparavanjima kemikalija koje koriste u radu. Zbog kontakta s kemikalijama koje mogu oštetiti kožu i dišne puteve, potrebno je pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu. Radno vrijeme kemijskih čistača je većinom u prijepodnevnoj smjeni.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teža oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega, te teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama dokazana alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Oplemenjivač tekstila

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kemijski čistači zapošljavaju se u privatnim poduzećima koja se bave kemijskim čišćenjem. Tijekom rada mogu se specijalizirati za čišćenje predmeta određenih vrsta materijala (primjerice kože). Nakon položenog majstorskog ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori,  mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.