Kemijski laborant/Kemijska laborantica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kemijski laborant/Kemijska laborantica 

 

Kratak opis

Kemijski laborant radi u laboratoriju s kemijskim tvarima. Ispituje njihov sastav, utvrđuje kemijska svojstva, te proučava kako reagiraju u dodiru s drugim kemijskim tvarima. Kemijske analize se provode na temelju propisanih metoda i postupaka, pomoću suvremenih laboratorijskih naprava i instrumenata.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­kemijski laborant potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova kemijskog laboranta, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Poslovi kemijskog laboranta vrlo su raznovrsni. Njegov rad može se podijeliti u nekoliko faza: pripremanje, izvođenje laboratorijskih postupaka, te određivanje svojstava materijala.

 

Izvođenje laboratorijskih postupaka počinje pripremanjem i vaganjem materijala. U redovite poslove kemijskog laboranta ubrajaju se priprema i baždarenje laboratorijskih naprava i instrumenata, jer samo točni instrumenti daju točna mjerenja. U skladu sa zahtjevima kemijskog procesa koji provodi, laborant namješta opremu za postizanje zadanih parametara: temperature, tlaka, trajanja procesa i drugih. Posao kemijskog laboranta uvelike ovisi o vrsti laboratorija u kojem radi. U kemijskom laboratoriju provodi i nadzire jednostavne fizikalno-kemijske reakcije, u laboratorijima koji stimuliraju tehnološki proces jednostavne tehnološke operacije, a u biokemijskim laboratorijima biološke postupke.

 

U svakodnevne poslove kemijskog laboranta ubraja se i uzimanje uzoraka za kontrolu kemijskog procesa, njihovo pakiranje i označavanje. Za svaku obavljenu analizu ili laboratorijsko mjerenje izrađuje se odgovarajući izvještaj, za čiju pripremu je najprije potrebno obraditi sve dobivene rezultate. O provedenim procedurama i dobivenim rezultatima kemijski laborant obavješćuje rukovoditelja laboratorija.

 

U zaključivanje kemijske analize često se ubraja i arhiviranje uzoraka, što znači da je zadatak kemijskog laboranta uzorke pripremiti prema točno propisanim uputama, tj. zaštititi ih, označiti, pospremiti u odgovarajućim uvjetima, i sl. Osim toga, laborant održava čistoću radnog mjesta i laboratorijske opreme dezinficiranjem, dekontaminacijom i sterilizacijom. Mora voditi računa i o tome da pribor i materijali za rad budu spremljeni na predviđeno mjesto.

 

Posao kemijskog laboranta često je povezan s razvojnim i istraživačkim radom. To znači da njegov posao prije svega predstavlja asistiranje inženjeru na području razvoja ili istraživanja, a time rezultati njegova rada mogu značajno utjecati na prihvaćanje različitih razvojnih rješenja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osnova za obavljanje posla kemijskog laboranta su temeljna znanja iz područja kemije i produbljena znanja iz područja laboratorijske tehnike i analitičke kemije. Pored toga, djelatnik s ovim zanimanjem mora imati spretne ruke, te biti temeljit, dosljedan i strpljiv.

 

Mora imati smisla za razumijevanje funkcioniranja laboratorijske opreme i instrumenata. Također mora ovladati radom na računalu u svrhu izrade izvještaja, tabličnih i grafičkih prikaza itd.

 

Uvjeti rada

Kemijski laborant izložen je različitim mirisima i kemikalijama. Zbog kontakta s po zdravlje štetnim tvarima, obavezna je upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maske.

 

Tjelesna opterećenja su minimalna, no kemijski laborant povremeno mora raditi i u stojećem položaju. Rad uključuje i povremeno podizanje tereta. Radno vrijeme, ovisno o području rada, može biti u jednoj, dvije ili tri smjene.

 

Posao kemijskog laboranta ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim bolestima dišnih putova.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teža oštećenja funkcije jetre i bubrega, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Kemijski tehničar, farmaceutski tehničar, operater kemijskih postrojenja

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kemijski laborant može se zaposliti u različitim područjima. Osim u kemijskoj industriji, može raditi u svakoj drugoj industriji, gdje postoje kemijski laboratoriji. U metalskoj industriji analizira kemikalije koje se koriste u tehnološkom procesu, u industriji gume analizira kemikalije od kojih se izrađuje guma, u tekstilnoj industriji analizira boje, u prehrambenoj industriji predmet analiza je hrana, na području ekologije bavi se svim tvarima s kojima se susrećemo u prirodi, itd. Kemijski laborant može se zaposliti i u mnogim institucijama na području zdravstva, kriminalistike, sanitarne tehnike, kao i u istraživačkim institutima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.