Polagač/polagačica keramičkih pločica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Polagač/polagačica keramičkih pločica

 

Kratak opis

Polagač keramičkih pločica postavlja pločice na ravne i tvrde podloge (zidove i podove). Ravna podlogu, priprema i reže pločice za kutove, priprema i miješa smjesu za lijepljenje te je nanosi na podlogu i pločice. Lijepi pločice za podlogu pazeći da površina bude ravna i da razmaci među pločicama budu ravnomjerno raspoređeni. Popunjava (fugira) prostor između pločica posebnom smjesom za fugiranje.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­polagača keramičkih pločica, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova polagača keramičkih pločica, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Polagač keramičkih pločica postavlja keramičke, betonske i kamene pločice u novogradnjama kao i pri renoviranju već postojećih objekata. Oblaže zidove, podove i druge površine, najčešće u unutrašnjosti stambenih i drugih objekata (kuhinjama, kupaonicama i hodnicima), no ponekad i na vanjskim površinama. Pri obnovi starih prostora odstranjuje stare pločice. Najprije pregledava podlogu na koju će lijepiti pločice te je, ako je potrebno, popravlja manjim zidarskim zahvatima. Obično sam brine o odvozu otpadnog materijala. Keramičke pločice lijepi na ravne i tvrde podloge (zidove i podove). Pritom nanosi određenu količinu vezivnog materijala na podlogu i na pločice koje odmah zatim pričvršćuje. Posebnu pozornost posvećuje liniji polaganja i uzorku kojeg imaju ili sastavljaju pločice.

 

Ako se podloga prekida (cijevi, utičnice i dr.), precizno mjeri i vrši proračun, te reže pločice na potrebnu duljinu, kako bi prilijegale na spojevima. Kad su pločice postavljene, nakon sušenja popunjava (fugira) prostor između pločica (fuge) i odstranjuje višak materijala.

 

U radu koristi čekić, brusilice, bušilice, lopatice, visak, libelu, zidarsku žlicu, napravu za rezanje keramike i druge alate.

 

Ako je samostalni obrtnik, polagač keramičkih pločica ugovara posao sa strankom, dogovara rok izvedbe i troškove, te je, na temelju svojih stručnih znanja i iskustava, savjetuje oko pravilnog odabira pločica i načina polaganja.

 

Izvedeni keramički radovi osim funkcionalnosti (izdržljivost, otpornost protiv vlage i lakše čišćenje) moraju imati estetsku i dekorativnu vrijednost, što se postiže različitim vrstama i oblicima pločica. Za kvalitetno obavljen posao, mora poštivati standarde svoje struke i upute proizvođača pločica i ostalih materijala.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Polagač keramičkih pločica u prvom redu poznaje tehnologiju svoga posla, tj. načine rada, vrste i svojstva materijala kojima radi. Mora znati rukovati različitim alatima koji se koriste pri keramičkim radovima: brusilicama, bušilicama, lopaticama, čekićima, viskom, libelom, metrom, zidarskom žlicom, napravom za rezanje keramike i dr.

 

Mora ovladati tehničkim crtanjem, čitanjem i izradom nacrta, te imati temeljna matematička znanja, kako bi mogao obavljati precizna mjerenja i proračune. Poznaje pravila o sigurnosti na radu.

 

Polagač keramičkih pločica mora imati spretne ruke i prste, dobar vid, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za lijepo, te dobro razlikovati boje.

 

Ako je samostalni obrtnik mora znati osnove poslovanja i izrade kalkulacija. Poželjno je da ima vozački ispit B kategorije i vlastito prijevozno sredstvo, primjerice kombi.

 

Uvjeti rada

Polagač keramičkih pločica najčešće radi u zatvorenim, ali negrijanim prostorima. Može raditi i na otvorenom, u različitim vremenskim uvjetima, često u prašini. Zanimanje nije povoljno za osobe koje imaju respiratorne smetnje (smetnje s disanjem, astmu, kronični bronhitis i sl.), ne razlikuju boje (daltonizam), kao i za osobe koje su izrazito slabe tjelesne građe ili imaju veća tjelesna oštećenja (oštećenja kralježnice, nogu, ruku, bolesti srca, mišića), te teže kronične bolesti.

 

Položaj pri radu najčešće je klečeći, čučeći ili stojeći. Polagač keramičkih pločica se često saginje, ponekad radi i na većoj visini. Materijal priprema ručno i prenosi teške terete.

 

Radi sam ili s pomoćnikom. Kao i kod svih građevinskih radnika, posao može biti terenski, dakle izvan stalnog mjesta boravka.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, teži kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i psihičko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Podopolagač, parketar, krovopokrivač, zidar, proizvođač keramike

 

Mogućnosti zapošljavanja

Polagači keramičkih pločica se zapošljavaju u građevinskim poduzećima ili otvaraju svoj vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.