Klesar/Klesarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Klesar/Klesarica 

 

Kratak opis

Klesar obrađuje kamen ručnim ili strojnim alatima. Velike industrijski izrađene ploče montira na fasade zgrada.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­klesara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova klesara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Klesar mora dobro poznavati svojstva svih vrsta kamena. U kamenolomima radi na vađenju kamena i njegovoj osnovnoj obradi. U radionicama ili pogonima vrši obradu kamena i njegovu pripremu, ovisno o namjeni. Klesar lomi i reže kamen, kleše ga, brusi i polira. Izrađuje kamene ploče za stubišta, balkone, fasade zgrada, mostove itd. Kamen oblikuje prema nacrtima ili šablonama. Ponekad ga boji posebnim bojama. Osim prirodnoga, u suvremenim se uvjetima u klesarstvu upotrebljava i umjetni kamen. Klesar se služi ručnim klesarskim alatima (čekići, dlijeta, visak, libela), kao i strojevima (motorne pile, strojevi za brušenje i poliranje, tokarilice i dr.). Površinu kamenih ploča klesar može ukrasiti uklesanim ornamentima ili natpisima.

 

Ponekad klesari mogu surađivati s kiparima u izradi ili obnovi spomenika.

 

Osobito zahtjevni klesarski poslovi su restauratorski zahvati na graditeljskoj baštini pod spomeničkom zaštitom. U takvim je poslovima potrebno vrhunsko znanje ručne obrade kamena.

Znanja, vještine i poželjne osobine

 

Klesar mora znati samostalno pročitati nacrt proizvoda, kako bi mogao planirati posao, te pripremiti šablone i modele. Posao prilagođava odabranoj tehnologiji, pri čemu može izabrati između ručne, strojne ili kombinirane obrade. Manje zahtjevne elemente može sam planirati i oblikovati. Mora poznavati tradicionalne i suvremene načine obrade i proizvodnje, te ih znati primijeniti u praksi. Klesar mora znati kombinirati različite materijale i imati osjećaj za estetiku. Za ovo zanimanje potrebna je snažnija tjelesna građa, zdrav lokomotorni sustav, zdravi unutrašnji organi, spretne ruke.

 

Uvjeti rada

Klesar pretežito radi stojeći, katkad čučeći u neugodnom, prignutom položaju koji opterećuje kralježnicu. U radu često mora ritmično ponavljati jednake pokrete, pri čemu je važno voditi računa o pravilnosti njihova izvođenja, kako bi izbjegao ili smanjio bolove u zglobovima i mišićima. Posao se uglavnom obavlja na otvorenom, djelomično otvorenom ili zatvorenom prostoru, često u nepovoljnim vremenskim uvjetima, prašini i buci. Klesar pri radu često podiže i prenosi teške predmete.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Klesarski tehničar, kamenorezač, fasader, gipsar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Klesar se može zaposliti u obrtničkoj ili industrijskoj radionici. Za oba područja potrebna su jednaka znanja, jer obje vrste radionica mogu obavljati sve vrste radova u klesarstvu. Razlika je prije svega u organizaciji rada, pri čemu u obrtničkoj radionici „svi moraju znati sve“, a u industrijskoj se radnici usmjeravaju na uža područja rada (npr. razrez kamena, poliranje ploča, montaža…)

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.