Knjigovođa/Knjigovotkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Knjigovođa/Knjigovotkinja 

 

Kratak opis

Knjigovođa se bavi izradom, vođenjem, pohranjivanjem i održavanjem financijske i nefinancijske dokumentacije u različitim institucijama.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova knjigovođe, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje za zanimanje ekonomist u trajanju od četiri godine.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Knjigovođe izrađuju, vode i održavaju različitu financijsku i nefinancijsku dokumentaciju u različitim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, bankama, osiguravajućim društvima, i sl. U nekim organizacijama knjigovođa obavlja poslove pomoćnika revizora, nadzornika platnih lista, te vodi račune. U javnome sektoru pomaže pripremiti i pregledati račune te proučava podatke i poslovne knjige. Temeljito ispituje određene karakteristike poslovanja, kao što su troškovi, stanje blagajne ili dionica. Također provjerava jesu li knjige pravilno vođene.

 

Često se bavi istraživanjem određenog područja, npr. područja dohotka. Pomaže računovođi u savjetovanju poduzeća u vezi s dohodovnom politikom, priprema statističke podatke i financijske izvještaje itd.

 

U području trgovine i industrije, grupe knjigovođa koje rade za određeno poduzeće sastavljaju financijske izvještaje, provode internu reviziju, nadzor kredita, troškova i proračuna. U manjim poduzećima knjigovođa spomenute poslove samostalno obavlja.

 

U javnom financijskom sektoru knjigovođa provjerava javne račune i financijske pokazatelje, obračunava plaće i dr.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz znanja stečena kroz srednjoškolsko obrazovanje, na seminarima i uvođenjem u posao od knjigovođa se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost, kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Knjigovođa mora biti temeljit u radu s brojevima, precizno računati i analizirati podatke, te pisati izvještaje. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. S obzirom na to da raspolaže s povjerljivim podacima, knjigovođa mora biti i osoba od povjerenja.

 

Uvjeti rada

Knjigovođa pretežno radi sjedeći u zatvorenom prostoru. Radno vrijeme najčešće je osam sati, no ponekad se radi i duže, npr. kada se pripremaju mjesečni ili godišnji izvještaji, financijski pokazatelji i sl., koji moraju biti gotovi u predviđenom roku. Zbog dugotrajnog sjedenja i rada na računalu knjigovođa, može imati problema s vidom, glavoboljama i kralježnicom.

 

Kontraindikacije za zanimanje knjigovođe su slabovidnost ili sljepoća,  gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, te kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Računovođa, statističar, bankovni službenik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Knjigovođe se zapošljavaju u različitim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, bankama, osiguravajućim društvima, te u privatnim knjigovodstvenim servisima.

 

Ostale informacije

Dodatne informacije o ovom zanimanju možete saznati u srednjim ekonomskim, upravnim ili birotehničkim školama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.