Komercijalni rukovoditelj i savjetnik/Komercijalna rukovoditeljica i savjetnica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Komercijalni rukovoditelj i savjetnik/Komercijalna rukovoditeljica i savjetnica

 

Kratak opis

Komercijalni rukovoditelj i savjetnik upravlja poslovima nabave i prodaje proizvoda i usluga te organizacije poslovanja. Odgovoran je za ispunjenje poslovnih planova poduzeća.   

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova komercijalnog rukovoditelja i savjetnika potrebno je uglavnom visoko obrazovanje ekonomskog usmjerenja. Međutim, budući da se radi o rukovodećem položaju, višegodišnje iskustvo i uspješnost u poslu često je bitan preduvjet za posao komercijalnog rukovoditelja i savjetnika.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

U tvrtkama koje se bave nabavom i proizvodnjom specijaliziranih proizvoda, posao komercijalnog rukovoditelja i savjetnika može obavljati osoba s visokim obrazovanjem u specifičnom području u kojem tvrtka posluje, budući da poznavanje same tehnologije proizvodnje i svojstava proizvoda može biti ključno u uspješnom obavljaju ovog posla. 

 

Opis poslova

Komercijalni rukovoditelj i savjetnik upravlja svim poslovima vezanim uz nabavu i prodaju proizvoda i usluga u poduzeću i odgovoran je za vođenje komercijalnog odjela. Zadužen je za predlaganje, izradu i provedbu planova nabave i prodaje koji uključuju nabavku sirovina i reprodukcijskog materijala, opreme i usluga, određivanje cijena proizvoda, rokova proizvodnje i isporuke te naplate. Komercijalni rukovoditelj i savjetnik je u većim poduzećima ključna osoba između uprave ili generalnog direktora koji zadaju poslovne planove i proizvodnih i prodajnih odjela koji ih provode.

 

Ovisno o veličini poduzeća, posao komercijalnog rukovoditelja i savjetnika može uključivati cijeli niz specifičnih zadataka. U manjim poduzećima komercijalni rukovoditelj često obavlja sve komercijalne poslove koji podrazumijevaju odabiranje roba i usluga tijekom procesa nabave, analizira tržišta za proizvode i usluge svog poduzeća, pronalaženje kupaca te prodavanje proizvoda i praćenje naplate. Komercijalni rukovoditelj i savjetnik održava stalne kontakte s postojećim poslovnim partnerima i pronalazi nove poslovne partnere, kako bi imao stalan uvid u stanje na tržištu i optimalno prilagodio postupak nabave i prodajne procese okolnostima na tržištu u smislu dostupnosti materijala, cijena materijala, troškovima proizvodnje i mogućnostima prodaje. Prikuplja podatke o proizvođačima i dobavljačima proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu koristeći komercijalne kataloge, časopise i baze podataka dostupne na Internetu te uspostavlja poslovne kontakte s potencijalnim partnerima. Često posjećuje poslovne partnere, kako bi se upoznao s njihovom ponudom i mogućnostima suradnje, karakteristikama materijala ili proizvoda, cijenama i rokovima isporuke. Prilikom dogovaranja poslovne suradnje, komercijalni rukovoditelj zastupa svoju tvrtku i zaključuje uvjete ugovora s dobavljačima ili kupcima koji uključuju količinu, cijenu, popuste i rokove isporuke određenog proizvoda. Također, zadužen je za evidenciju stanja zaliha u skladištima i brine o optimalnom korištenju resursa, u smislu osiguravanja dovoljnih količina proizvodnih sirovina i dostupnosti dovoljnih količina proizvoda, kako bi se poštovale dogovorene obveze prema kupcima. Komercijalni rukovoditelji često posjećuju specijalizirane sajmove ili koriste analize tržišta, s ciljem osiguravanja što kvalitetnijih materijala ili povoljnih cijena prilikom nabave. Ako posluju s inozemstvom, komercijalni rukovoditelji nadgledaju poslove uvoza i izvoza preko predstavništava poslovnih partnera ili uvoznih i izvoznih trgovačkih poduzeća. U velikim poduzećima komercijalni rukovoditelji nadziru i usmjeravaju komercijaliste, potiču unaprjeđenje nabave i prodaje te osiguravaju ispunjenje planova i izvještavaju upravu ili generalnog direktora. Odgovaraju za zakonitost komercijalnog poslovanja, uvoza i izvoza te za određivanje cijena u skladu sa zahtjevima tržišta i potrebama poduzeća.

 

U trgovačkim i ugostiteljsko-turističkim poduzećima, komercijalni rukovoditelji obavljaju iste poslove kao i komercijalni rukovoditelji u proizvodnim poduzećima, ali pritom nabavljaju robu za daljnju prodaju ili za ugostiteljsko-turističke usluge, odnosno prodaju robu ili ugostiteljsko-turističku uslugu krajnjim korisnicima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Komercijalni rukovoditelj i savjetnik treba uz osnovna znanja o poslovnim procesima u poduzeću i poslovanju na tržištu imati i znanja s područja trgovačkog prava te tehnička i tehnološka znanja o proizvodima poduzeća. Znanje stranih jezika i načina poslovanja u drugim državama važno je u poslovanju s inozemstvom. Treba biti komunikativna i uvjerljiva osoba u kontaktima s poslovnim partnerima, s izraženim prodajnim i prezentacijskim vještinama. Važne osobine komercijalnih rukovoditelja su usmjerenost na ciljeve, uvjerljivost i siguran nastup, spremnost na timski rad, jasnoća u komunikaciji i motiviranje kod prenošenja poslovnih planova suradnicima te analitičke vještine. 

 

Uvjeti rada

Komercijalni rukovoditelji i savjetnici rade prvenstveno u uredima u uobičajeno radno vrijeme, ali su često na poslovnim putovanjima i sastancima s poslovnim partnerima izvan ureda i izvan redovnog radnog vremena. Dugotrajni i iscrpljujući pregovori s dobavljačima ili kupcima, odgovornost za cjelokupno komercijalno poslovanje poduzeća i ispunjenje planova te rizičnost poslovnih odluka uzrokuju veću izloženost stresu.

 

Srodna zanimanja

Voditelj marketinga, marketinški stručnjak i analitičar tržišta, menadžer.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Komercijalni rukovoditelj i savjetnik ima dobre mogućnosti zapošljavanja u svim poduzećima koja se bave trgovinskim poslovanjem kao što su prodavaonice, trgovačka poduzeća na malo i veliko te ostalim tvrtkama koje u svom poslovanju uključuju nabavu i prodaju, špediciju, skladištenje, prijevoz i osiguranje robe. Budući da se na tržištu sirovine i proizvodi često mijenjaju i usavršavaju, mogućnosti zapošljavanja komercijalista ovise o stalnom usavršavanju te poznavanju tržišta i promjenjivih proizvodnih procesa. Uspješni komercijalisti koji pokazuju snalažljivost i ambiciju u poslu često napreduju na mjesto komercijalnog rukovoditelja i savjetnika unutar poduzeća. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.