Kondukter u željezničkom prometu/Kondukterka u željezničkom prometu

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kondukter u željezničkom prometu/Kondukterka u željezničkom prometu

 

Kratak opis

Kondukter prodaje i pregledava vozne karte, te provjerava putne isprave putnicima u vlaku. Osim toga, vodi računa o tome da vlak vozi prema redu vožnje.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­željezničkog prometnog radnika, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova željezničkog prometnog radnika, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka trogodišnjeg obrazovnog programa za zanimanje željeznički prometni radnik kandidati za konduktere u željezničkom prometu obavljaju praksu i polažu stručni ispit.

 

Opis poslova

Kondukter usmjerava putnike u odgovarajuće vagone, pomaže im da se lakše snađu i pronađu svoje sjedalo, daje im informacije preko razglasnog uređaja, poslužuje putnike pićem, te im prodaje dnevne novine. Prodaje i pregledava vozne karte, te provjerava putne isprave putnika u vlaku. Vodi brigu o tome da vlak vozi prema redu vožnje. Putnike upozorava na moguća presjedanja i daje im različite obavijesti (o vezama, kašnjenjima itd.).

 

Brine o redu u svom dijelu vlaka i više puta odlazi u obilazak vlaka. Prije stizanja vlaka na željezničku postaju, kondukter upozorava putnike da se pripreme za izlazak odnosno presjedanje.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zbog svakodnevnog rada s ljudima, kondukter mora biti komunikativna i pristupačna osoba, dobrog općeg zdravstvenog stanja. Poželjno je poznavanje barem jednog stranog jezika.

 

Zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova pratećeg osoblja provjerava se na redovitom liječničkom pregledu. Također se vrši i provjera psihičkih sposobnosti i osobina.

 

Uvjeti rada

Kondukteri posao obavljaju uglavnom u vlaku, a manji dio radnog vremena na kolodvoru. Radno vrijeme ovisi o voznom redu vlakova. Početak i završetak rada mogu biti u bilo koje doba dana i noći, a smjena i odmor između dva radna dana nejednakog su trajanja. Radi se u smjenama, većinom stojeći ili u hodu.

 

Kontraindikacije za obavljanje ovog posla su oboljenja koštano – mišićnog sustava, te se zdravstveni uvjeti za ovo zanimanje određuju sukladno Pravilniku o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (NN 53/91 - Službeni list 38/79).

 

Srodna zanimanja

Kondukter u autobusu, domaćica u zrakoplovu

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kondukteri u željezničkom prometu zapošljavaju se na odgovarajućim radnim mjestima u Hrvatskim željeznicama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.