Kontrolor zračnog prometa/Kontrolorka zračnog prometa

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kontrolor zračnog prometa/Kontrolorka zračnog prometa 

 

Kratak opis

Kontrolori zračnog prometa usmjeravaju kretanja zrakoplova u letu i na zemlji pomoću radija, radara, svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka, te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.

 

Njihov posao obuhvaća i kontrolu zračnog prometa, upravljanje protokom zračnog prometa, pružanje letnih informacija, uzbunjivanje, zrakoplovno informiranje i zrakoplovne telekomunikacije.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova kontrolora zračnog prometa, potrebno je završiti preddiplomski studij aeronautike.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica struke. U toku studija se stječu znanja i vještine potrebne za stjecanje dozvole za kontrolora zračnog prometa. Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Agencije za civilno zrakoplovstvo.

 

Opis poslova

Posao kontrolora zračnog prometa sastoji se od pružanja informacija o kretanju zrakoplova u svrhu sprječavanja sudara zrakoplova u zraku i na manevarskim površinama aerodroma, te u svrhu sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa.

 

Kontrolori zračnog prometa utvrđuju prometnu situaciju na temelju planova leta, radarskih podataka, te izvještaja pilota zrakoplova o poziciji i razinama na kojima zrakoplovi lete. Oni izdaju odobrenja i upute za polijetanje, prosljeđuju informacije o prometu pilotima zrakoplova, te koordiniraju odobrenja s drugim nadležnim kontrolama zračnog prometa. Prosljeđivanje značajnih informacija za sigurnost zračnog prometa obavlja se putem radio veze.

 

U slučajevima opasnosti od nesreća u zračnom prometu, kontrolori zračnog prometa objavljuju uzbunu, te pomažu nadležnim tijelima u pokretanju potrage i spašavanja zrakoplova.

 

U opisu posla im je: prikupljanje, obrada, ažuriranje baze podataka i objavljivanje informacija potrebnih za sigurno, redovito i nesmetano odvijanje zračnog prometa, prihvaćanje, provjera i prosljeđivanje planova leta, preduzletno informiranje pilota zrakoplova, te izrada i objavljivanje zrakoplovnih karata.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Posao kontrolora leta vrlo je zahtjevan i stresan. Od velike važnosti za obavljanje posla je sposobnost koncentracije i usmjeravanja pažnje na detalje. Zahtijeva se dobro pamćenje informacija, jasno izražavanje, brzo i ispravno donošenje odluka i rješavanje problema u izvanrednim situacijama, sposobnost koncentracije i rada uz buku, te istovremeno usmjeravanje pažnje na više stvari. Neophodni su dobar vid i sluh. Potrebne su dobre opće intelektualne sposobnosti, prostorno predočavanje, logičko zaključivanje i razvijene matematičke sposobnosti. Opće zdravstveno stanje kontrolora zračnog prometa mora biti besprijekorno, te se redovito provjerava.

 

Neophodno je dobro poznavanje zakonitosti i procedura u zračnom prometu, te poznavanje fizike, matematike i tehničkih predmeta.

 

Uvjeti rada

Kontrolori zračnog prometa imaju unaprijed određeno i fiksno radno vrijeme. Svi kontrolori rade u smjenama i timski. Uglavnom na svakom radaru rade po dva kontrolora. Zbog pojave umora, pada koncentracije i visoke razine stresa koji mogu smanjiti točnost i brzinu reakcije, kontrolori se izmjenjuju svaka tri sata. Broj kontrolora u smjeni povećava se u slučaju povećanja gustoće prometa pa tada radi i više od dva kontrolora u smjeni, a prema potrebi rade i prekovremeno. Ovaj posao nosi veliku odgovornost, jer o njemu ovisi sigurnost putnika, pilota i posade zrakoplova. Kontrolori zračnog prometa moraju udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima, a što se dokazuje svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti, koja je uvjet za dobivanje dozvole za obavljanje posla. Valjanost svjedodžbe iznosi 24 mjeseca kod osoba koje nisu navršile četrdeset godina starosti, odnosno 12 mjeseci kod osoba s navršenih četrdeset godina starosti.

 

Srodna zanimanja

Prometni dispečeri

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kontrolori leta uglavnom se zapošljavaju u zračnim lukama i centrima oblasne kontrole zračnog prometa. Napredovanje u poslu temelji se na godinama radnog iskustva, te provjerama znanja i sposobnosti. Najviši rang koji se može postići je instruktor kontrolora letenja.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.