Kovač/Kovačica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kovač/Kovačica 

 

Kratak opis

Kovač se bavi strojnom i ručnom obradom metala. On uz pomoć različitih postupaka izrađuje uporabne i druge predmete od metala.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­kovača, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova kovača, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Postupcima rezanja (odsijecanja), probijanja i kovačkog zavarivanja, kovači izrađuju različite predmete od metala: dijelove strojeva, cijevi u metalurgiji, alate te različite ukrasne predmete od metala. Postoje dvije osnovne vrste kovanja: slobodno kovanje i kovanje u ukovnjima. Svaka od vrsta kovanja ima pripadajuće strojeve za obradu. Prije odabira alata i ostalih strojeva za obradu metala, potrebno je proučiti tehnički crtež predmeta koji se treba iskovati ili izraditi tehnički crtež (ukoliko kovač sam radi nacrt nekog predmeta). Zatim je potrebno pripremiti odgovarajući materijal, alate, naprave i uređaje za izradu elemenata opreme te ovisno o čvrstoći, tvrdoći i otpornosti materijala na koroziju, treba odrediti temperaturu kaljenja metala, tj. režim zagrijavanja i othlađivanja otkivka. Nakon procesa pripreme, slijedi podešavanje kovačkih ognjišta i/ili industrijskih peći te se pristupa oblikovanju kovačkog predmeta. Metalni se predmeti na vrlo visokim temperaturama zagrijavaju i nakon toga oblikuju različitim alatima.

 

Kovači u svom radu koriste kovačka kliješta, čekiće, škripce, ukovnje, plinske rezače i ručne brusilice te probijače. Služe se i raznim strojevima za mehanizirano kovanje (prešama i čekićima), strojevima za kovačko valjanje i drugim numeričko upravljanim strojevima. U radu koriste metar, pomična mjerila i druga pomagala, kojima kontroliraju izradu predmeta.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stručnih znanja koja uključuju poznavanje materijala, korištenje alata i strojeva za kovanje i obavljanje kovačkih radova, potrebno je posjedovati i neke, za ovo zanimanje važne, tjelesne i psihičke osobine. Kovači bi trebali biti jače tjelesne građe, spretni i precizni, imati spretne prste i šake, kao i usklađene pokrete obiju ruku. Dobar vid i sluh, kao i sposobnost prosuđivanja udaljenosti predmeta i visine temperature, vrlo su važne prilikom kovanja. Neki kovački poslovi zahtijevaju timski rad, dok su neki individualni.

 

Osobe koje pate od bolesti mišića, zglobova i živaca, osobe slabijeg vida i oštećenog sluha ne mogu obavljati navedene poslove. Zapreke ovom zanimanju su također sve one bolesti koje onemogućavaju stalno stajanje i mogućnost koncentracije.

 

Uvjeti rada

Kovači rade u stojećem položaju, malo pognuti. U radu su izloženi jakoj buci, vibracijama i opasnostima od ozljeda. Izloženi su i vrlo visokim temperaturama kovačkih peći i užarenih predmeta. Zbog povećane mogućnosti ozljeda na radu (opekline, udarci i sl.), potrebno je pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu i nositi zaštitnu odjeću. Teški uvjeti rada zahtijevaju velik fizički i mentalni napor. Stoga na nekim radnim mjestima (primjerice u kovačnicama željezara na mehaniziranom strojnom kovanju i prešanju), kovači imaju pravo na beneficirani radni staž (12 mjeseci rada vrednuje se kao 14 mjeseci). Kovači najčešće rade u smjenama. Posao kovača spada u poslove s posebnim uvjetima rada, stoga je potrebno obavljati liječnički pregled svaka 24 mjeseca.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci),  neraspoznavanje osnovnih boja,  teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava,  teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela,  kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Ljevač, zavarivač

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kovači se najčešće zapošljavaju u privatnim kovačkim radionicama i u industrijskim postrojenjima, koja se bave kovačkim radovima. Nakon položenog majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.