Kožar/Kožarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kožar/Kožarica

 

Kratak opis

Kožar se bavi izradom poluproizvoda od kože i finalno obrađene kože.

 

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za ovo zanimanje ne provodi se u Republici Hrvatskoj ili se provodi na radnom mjestu nakon završenog srodnog zanimanja. Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Kožar poznaje karakteristike i upotrebljivost različitih vrsta sirovih životinjskih koža, poluproizvoda od kože i finalno obrađene kože, te ih može samostalno preuzimati, konzervirati i ocjenjivati njihovu kvalitetu prije proizvodnog procesa, u tijeku i po završetku procesa. Zanimanje kožara je vrlo raznoliko i uključuje brojne poslove i radne zadaće.

 

U industriji samostalno izvodi pojedine radove i faze tehnološkog postupka, kao što su ispiranje, luženje, štavljenje, operacije mehaničke obrade, bojenje, nanošenje premaza, i dr. U obrtničkoj radionici organizira i vodi cijeli tehnološki postupak obrade i proizvodnje kože.

 

Kožar nadzire pojedine proizvodne operacije. Razvrstava poluproizvode ili finalno obrađenu kožu s obzirom na klasu kvalitete.

 

Pri radu upotrebljava kožarske noževe, kliješta, specijalne kožarske strojeve za skidanje ostatka mesa s kože, strojeve za kalanje, cijepanje i glačanje kože. Služi se i kemijskim sredstvima, kao što su biljna i sintetička štavila i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za razumijevanje i pravilno izvođenje tehnoloških postupaka, kožar mora poznavati kožarsku kemijsku tehnologiju, te glavne skupine kožarskih kemikalija. Treba znati njihovu namjenu, uporabu i svojstva. U radu se treba pridržavati radnih uputa i propisa o sigurnosti.

 

Kožar treba imati dobro opće zdravstveno stanje. Važan je dobar vid, sposobnost raspoznavanja boja, a poželjna je i dobra spretnost ruku i prstiju.

 

Uvjeti rada

Kožar većinu posla obavlja u zatvorenom prostoru, gdje može biti izložen neugodnom mirisu i parama, vlazi i prašini

Posao uglavnom obavlja stojeći, a često se mora sagibati i dizati terete.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno- koštanog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teža oštećenja funkcije jetre i bubrega, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Krznar, obućar, galanterist

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kožari se mogu zaposliti u radionicama za obradu kože i kožarskoj industriji.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.