Kriminalistički inspektor/Kriminalistička inspektorica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kriminalistički inspektor/Kriminalistička inspektorica 

 

Alternativni naziv: Kriminalist/kriminalistica

 

Kratak opis

Kriminalistički inspektor obavlja zahtjevne zadaće na području sprječavanja, otkrivanja i istraživanja kaznenih djela i otkrivanja počinitelja. Sudjeluje u planiranju i izvođenju kriminalističkih akcija i drugih operativnih zadaća.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova kriminalističkog inspektora, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski stručni studij kriminalistike.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik/ prvostupnica, a nakon diplomskog stručnog studija stječe se naziv stručni specijalist/ specijalistica. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

 

Opis poslova

Pri obavljanju zadaća otkrivanja i sprečavanja te istrage kaznenih djela kriminalistički inspektor koristi posebnu opremu i posebna zaštitna sredstva (džepna maska za disanje, zaštitne rukavice…). Kao ovlaštena službena osoba nosi sa sobom službenu iskaznicu, oružje i streljivo, sredstva za uhićenje (prisilna sredstva) i sredstva za vezu.

 

Zadaće se obavljaju pretežito na terenu, stoga kriminalistički inspektor često koristi vozila s ugrađenom dodatnom opremom i specijalna tehnička sredstva (naprave za noćno motrenje, naprave za video nadzor itd.).

 

Posao se obavlja na području općeg kriminaliteta (imovinski prekršaji, krvni delikti, maloljetnička delikvencija itd.), organiziranog kriminaliteta (narkotici, organizirana kriminalna udruživanja, protuteroristička djelatnost), na području posebnih zadaća (tajno motrenje, tajno djelovanje, specijalna tehnika) i gospodarskog kriminaliteta (vanjska trgovina, industrija i robni promet, poslovno-financijski kriminal).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Specijalističko osposobljavanje obuhvaća suvremeno poimanje kriminaliteta i sigurnosti pojedinca, pravnih subjekata i države; razumijevanje etiologije, predviđanje, usvajanje temeljnih načela otkrivanja i dokazivanja različitih oblika kriminaliteta; poznavanje različitih suvremenih oblika prevencije i suzbijanja kriminaliteta i drugih oblika ugrožavanja sigurnosti.

 

Kriminalisti moraju dobro poznavati zakone i propise i raditi isključivo u skladu s njima.

 

Za uspjeh u poslu kriminalista, presudna je razvijena vještina komunikacije. Njima su potrebne informacije do kojih dolaze u razgovoru s različitim ljudima u različitim situacijama. Stoga se moraju znati izražavati jasno, ali i vješto, kako bi privoljeli osobu da im pomogne informacijom. Posebno je važno da su uporni i strpljivi u prikupljanju podataka.

 

Uvjeti rada

Kriminalistički inspektori svoje zadaće obavljaju uglavnom na terenu, zbog čega su izloženi vremenskim i drugim štetnim utjecajima,a mogu biti izloženi i po život opasnim situacijama.

 

Kao ovlaštene službene osobe, dužni su obavljati posao u posebnim uvjetima (rad nedjeljom i praznikom, rad u smjenama, noćni rad, prekovremeni rad izvan punog radnog vremena, dežurstvo kao redovni oblik rada, dežurstvo koje se određuje iznimno – kad je to potrebno iz sigurnosnih razloga, spremnost na rad na određenom mjestu ili kod kuće).

 

Srodna zanimanja

Detektiv, policijski inspektor

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kriminalisti se najčešće zapošljavaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.