Krojač/Krojačica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Krojač/Krojačica 

 

Kratak opis

Krojač, prema prethodno kreiranom modelu, izrađuje odjeću i druge proizvode od tekstila, pletiva ili vlaknastih materijala.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program krojač potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova krojača, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Krojač se bavi izradom svih vrsta muških, ženskih i dječjih odjevnih predmeta. Njegov posao sastoji se od izrade kroja prema zadanim mjerama i modelu, odabira materijala, rezanja materijala prema šabloni, sortiranja i pripremanja skrojenih dijelova, sastavljanja skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. Završne su faze prišivanje dugmadi, te strojno ili ručno glačanje.

 

Krojači mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili obrtničkim radionicama. U obrtničkoj radionici krojač samostalno obavlja sve navedene poslove, te izrađuje odjeću prema željama i u skladu s mjerama naručitelja. Pri uzimanju mjere mora uočiti izvjesne fizičke nedostatke naručitelja, kako bi se kroj što bolje prilagodio i sakrili eventualni nedostatci. Krojač u obrtničkoj radionici vrlo često savjetuje naručitelje o krojevima koji bi im dobro stajali, te ih upozorava koje krojeve trebaju izbjegavati. Nakon uzimanja mjere, naručitelj dolazi kod krojača na jednu ili nekoliko proba, prije konačnog dovršenja predmeta, a krojač po potrebi popravlja ili preinačuje sašivenu odjeću. U industriji je posao najčešće organiziran, tako da se djelatnici specijaliziraju za pojedinu radnu operaciju ili skupinu radnih operacija.

 

U obrtničkoj krojačkoj radionici ima puno ručnog rada, dok u industriji prevladava rad na strojevima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Krojač treba imati dobar vid na blizinu, dobru okulomotornu koordinaciju, sposobnost prostornog predočavanja, dobru ručnu spretnost i spretnost prstiju. Treba dobro raspoznavati boje i njihove nijanse. Krojač mora ovladati radom s alatima, napravama i strojevima koje upotrebljava, a jednako tako mora savladati i ručno šivanje.

 

Od stručnih znanja, potrebno je poznavanje konfekcijske tehnologije, poznavanje raznih vrsta osnovnih tekstilnih materijala (tkanine, pletiva, vlaknasti materijali) i pomoćnih tekstilnih materijala (ulošci, konci itd.) te izračun utroška materijala.

 

Krojač mora znati uzimati mjere, nacrtati kroj, izraditi krojne dijelove te krojiti i šivati na različitim šivaćim strojevima. Razvojem tehnologije, pojavila su se suvremena sredstva rada u svim tehnološkim fazama izrade odjeće, stoga je potrebno poznavanje i novih tehnologija rada u procesu krojenja.  

 

Uvjeti rada

Krojač radi u zatvorenim prostorijama uz prirodnu ili umjetnu rasvjetu. Pojedine faze rada obavlja isključivo stojeći, dok je strojno šivanje isključivo u sjedećem položaju. Zbog prisilnog položaja u kojem krojač radi, njegov je posao fizički naporan. Pri radu je izložen buci strojeva i tekstilnoj prašini.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje boja, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama, te dokazana alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Krznar, šivač, galanterist, tekstilni tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Krojači se zapošljavaju u odjevnoj industriji, tekstilnoj industriji i kod obrtnika. Ukoliko polože majstorski ispit, mogu otvoriti vlastiti obrt. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.