Krovopokrivač/Krovopokrivačica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Krovopokrivač/Krovopokrivačica 

 

Kratak opis

Krovopokrivači obavljaju poslove polaganja predviđenog pokrova krova, kako bi građevinu zaštitili od nepovoljnih vremenskih utjecaja - kiše, snijega, vjetra i sl.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program krovopokrivača, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova krovopokrivača, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Krovopokrivački radovi obuhvaćaju sve radove pokrivanja krovne konstrukcije neke građevine. Krovovi se mogu pokrivati različitim materijalima: crijep, cinčane ploče, drvo, šindra, ljepenka, betonski crijep, lim, kamen, salonit, eternit, staklo i sl. Krovopokrivači također izvode sve vrste izolacije na građevinama (buka, vlaga, toplina). Ugrađuju naprave za odvodnju površinskih voda, postavljaju podloge na vanjskim zidovima, postavljaju gromobranske uređaje te izrađuju ravne krovove. Krovopokrivači ugrađuju i različite druge elemente na krovove: snjegobrane, krovne prozore, svjetlarnike, sunčane kolektore i sl. Osim izvođenja krovopokrivačkih radova na novim građevinama, krovopokrivači mogu obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima.

 

Krovopokrivački radovi započinju čitanjem građevinskih nacrta i projektne dokumentacije te mjerenjem površine krova, ma temelju čega određuju potrebnu količinu materijala za njegovo pokrivanje. Nakon što označe materijal za polaganje, uporabom različitih alata (čekić, strojevi za rezanje, bušenje, taljenje, zavarivanje, kuhala za smole i dr.) i materijala (čavli, kuke, metalna žica, žbuka, gips, pijesak, bitumen i dr.) postavljaju pokrov.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Krovopokrivači moraju vladati osnovnim vještinama obrade drveta, kamena i metala. S obzirom da postavljaju krovove na već gotove podkonstrukcije, dužni su provjeriti ispravnost postavljene podkonstrukcije. Zbog toga moraju dobro poznavati građevnu konstrukciju - izgradnju zidova i stupova, sustave za odvodnju voda, konstruktivne i nekonstruktivne elemente građevine, i dr. Pravilno postavljanje pokrova podrazumijeva poznavanje minimalnog nagiba krova, maksimalni razmak između letvi, štafla, nagib krova i zemljopisno-klimatski smještaj objekta. S obzirom na poslove mjerenja površine pokrova i procjenjivanja potrebne količine materijala za pokrivanje krova, potrebne su matematičke i računske osnove, kao i osnove tehničkog crtanja i čitanja projektne dokumentacije.

 

Dobro zdravstveno stanje, izdržljivost i spretnost ruku i prstiju kao i opća tjelesna spretnost i gipkost, važne su u radu krovopokrivača. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom, bolesti kralježnice, ruku i nogu ili dišne probleme, ne mogu obavljati ovo zanimanje. Strah od visine i neke druge bolesti, koje imaju simptome nesvjestice (psihičke bolesti, epilepsija i sl.), onemogućavaju bavljenje ovim poslom.

 

Uvjeti rada

Krovopokrivači rade na otvorenom, izloženi suncu, kiši, vjetru i ostalim vremenskim nepogodama. Rad obavljaju isključivo na visini. Većinom kleče, čuče i pužu na kosim površinama te rade u svim položajima tijela, služeći se čvrstim i pokretnim skelama.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvožilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Izolater, zidar, građevinski tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Krovopokrivači se mogu zaposliti u građevinskim poduzećima ili specijaliziranim privatnim krovopokrivačkim obrtima. Ako imaju položen majstorski ispit za krovopokrivača, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.