Kustos/Kustosica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kustos/Kustosica 

 

Kratak opis

Kustos se bavi prikupljanjem i istraživanjem značajnih kulturno i povijesno važnih predmeta, brine o očuvanju muzejskih zbirki i postavlja izložbe u muzejima.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova kustosa, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski ili integrirani sveučilišni studij usklađen s vrstom muzeja (umjetnički, arheološki, tehnički, prirodoslovni, povijesni, pomorski, etnografski i dr.).

 

Kustosi nakon najmanje godine dana pripravničkog staža polažu stručni ispit. Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra.

 

Opis poslova

Temeljni poslovi kojima se kustosi bave su prikupljanje i istraživanje predmeta od kulturnog i povijesnog značaja te sastavljanje muzejskih zbirki. U svrhu prikupljanja predmeta, koji bi bili interesantni za vrstu muzeja u kojemu rade, kustosi često obilaze druge muzeje, galerije i privatne kolekcionare. Kustos procjenjuje vrijednost predmeta, njegovu autentičnost, socijalnu i kulturnu vrijednost te istražuje povijest predmeta. U svrhu prikupljanja podataka o povijesti te socijalne i kulturne važnosti predmeta, kustos obavlja terenska istraživanja i savjetuje se s drugim stručnjacima.

 

Kustos u suradnji s preparatorima i restauratorima brine o održavanju i očuvanju muzejskih zbirki. Zajedno dogovaraju detalje oko restauracije i preparatorskih postupaka. Restauracija podrazumijeva postupke rekonstruiranja i nadogradnje oštećenih dijelova predmeta. Preparatorski postupci su zaštita predmeta, premazivanje te manji zahvati nadogradnje predmeta.

 

Važna zadaća kustosa je i organiziranje izložbi. On je idejni tvorac izložbe te izrađuje detaljni plan izložbe. Ako se plan usvoji, u uskoj suradnji s pojedinim stručnjacima dogovara detalje za postavljanje izložbe. U dogovoru s muzejskim pedagogom bira predmete koji su prikladni za ciljanu publiku. Surađuje s likovnim urednikom koji priprema arhitektonski crtež izložbe, s muzejskim fotografima, preparatorima i dr. Kustos također izrađuje i popratne materijale izložbe, kao što su informativni listovi ili katalozi.

 

Kustos često vodi dio muzejske dokumentacije. Iako najveći dio dokumentacije vodi muzejski dokumentarist, kustos obavlja katalogiziranje muzejske građe. Katalogiziranje je trajni postupak vrednovanja muzejskog predmeta, njegove obrade i bilježenje podataka o predmetu. Muzejski dokumentarist i kustos često surađuju pri vođenju muzejske dokumentacije.

 

Posao kustosa često uključuje i rad s posjetiteljima muzeja. On je najčešće i vodič kroz izložbe. Pružanje informacija o muzejskoj zbirci i muzeju jedna je od uobičajenih zadaća kustosa. Kustos surađuje s medijima u svrhu predstavljanja izložbi i rada muzeja široj javnosti.

 

Osim sa stručnjacima drugih zanimanja, kustosi različitih muzeja surađuju međusobno radi razmjene, posudbe i otkupa predmeta kao i izmjene radnih iskustava.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Kustos mora imati interes za povijest, budući da muzejski predmeti imaju povijesni i kulturni značaj. Važno je da razumije važnost proučavanja i čuvanja kulturne baštine te da ima široku opću naobrazbu. Poznavanje stranih jezika potrebno mu je zbog rada s posjetiteljima.

 

Predstavljanje izložbi i zbirki u medijima, rad s posjetiteljima i sastavljanje informativnog materijala za izložbe ne može uspješno obavljati, ako nema razvijene pismene i usmene komunikacijske vještine. Mora se znati služiti računalom, kako bi mogao pretraživati i nadopunjavati baze podataka o muzejskim predmetima, izrađivati informativne listove, kataloge za izložbu i sl. Zbog stalne suradnje s drugim muzejskim stručnjacima, poželjno je da ima razvijenu sklonost timskom radu.

 

Preciznost i smisao za detalje bitne su osobine za prikupljanje detaljnih podataka o muzejskim predmetima i praćenje stanja muzejske zbirke. Poželjna osobina kustosa je i kreativnost, kako bi bio uspješan u osmišljavanju i postavljanju izložbi.

 

Uvjeti rada

Kustosi veći dio vremena rade u prostorima muzeja. Dio poslova kustos obavlja i izvan muzeja. Ti poslovi uključuju postavljanje izložbi na otvorenom, obavljanje terenskih istraživanja, prikupljanje predmeta i sl. Uobičajeno radno vrijeme kustosa je 40 sati tjedno. Povremeno, primjerice za vrijeme postavljanja većih izložbi, radi se i duže od osam sati dnevno.

 

Srodna zanimanja

Arhivist, bibliotekar, dokumentarist, povjesničar, povjesničar umjetnosti, arheolog.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kustosi se mogu zaposliti u muzejima i umjetničkim galerijama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.