Liječnik/Liječnica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Liječnik/Liječnica 

Kratak opis

Glavna područja rada liječnika su dijagnostički postupci, liječenje i praćenje stanja bolesnika, rad u liječničkim povjerenstvima, te znanstveni rad na području biomedicine.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova liječnika potrebno je završiti redovni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine. U Republici Hrvatskoj  medicina se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama. 

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog i diplomskog integriranog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv doktor/doktorica. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

 

Opis poslova

Po mjestu rada razlikujemo:

• Ambulantno-dispanzerski rad (opći ili specijalistički), gdje bolesnici dolaze na pregled

• Bolnički rad, gdje je liječnik zadužen za skupinu stacionarnih bolesnika, kod kojih izvodi pretrage i provodi liječenja

• Rad u zavodima, gdje skrbi za posebnu skupinu ljudi (djeca, stariji ljudi, invalidi…)

• Rad u znanstvenim institucijama, koje prikupljaju rezultate brojnih struka i djelatnosti

• Rad u povjerenstvima na nacionalnoj, regionalnim ili lokalnim razinama, koje procjenjuju radnu sposobnost, stupanj invaliditeta i sl.

• Ostala područja (farmaceutska industrija, školstvo, savjetodavne službe,…).

 

Liječnik, odnosno doktor medicine koji nastavlja magistarski studij ili sprema doktorat znanosti, može raditi i na Medicinskom fakultetu u procesu obrazovanja novih liječnika (kao asistent, docent ili profesor određenog područja).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zbog ubrzanog razvoja struke i tehnologije, potrebno je stalno stručno usavršavanje. Rad u medicini zahtijeva veliku odgovornost, prilagodljivost, spremnost na stalno učenje te interes za ljude. Liječnik mora u svom radu biti suveren i samostalan, kako u prepoznavanju znakova bolesti, tako i u odlučivanju glede odabira pretraga i načina liječenja. U radu liječnika također je neophodna suradnja s kolegama u istim ili srodnim područjima.

 

Uvjeti rada

Posao liječnika obavlja se u posebno uređenim prostorima – ordinacijama, bolnicama, zavodima i na terenu (u domovima pacijenata ili na svim ostalim mjestima gdje ljudi žive i rade).

 

Redoviti posao odvija se obično u dvije smjene, a u bolnicama i  noću i u dežurstvima.

 

Srodna zanimanja

Stomatolog, veterinar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Liječnici se zapošljavaju u domovima zdravlja, zavodima, ambulantama, klinikama, bolnicama itd.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.