Limar/Limarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Limar/Limarica 

 

Kratak opis

Limari izrađuju, postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda od metalnih (pocinčanih ili bakrenih) limova.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program limara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova limara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Limari zaposleni u građevinskoj industriji u radionicama izrađuju limene cijevi i cijevne elemente, ležeće i viseće žlijebove, okapnice i rubne limove. Proces obrade lima započinje mjerenjem i zacrtavanjem limarskih konstrukcija na limu nakon čega se kroji i razvija odgovarajući limeni plašt. Potom se pomoću alata (limarskih škara, valjaka i dr. ručnih alata) i strojeva, lim obrađuje odgovarajućim postupcima: zavarivanjem, zakivanjem, presavijanjem, valjanjem, bušenjem, lijepljenjem i vijcima. Nakon izrade, služeći se ručnim alatom, limari montiraju završene limene elemente na građevinu, zaštićuju ih premazima i lakovima te vrše kontrolu radova i njihov popravak. Limari se također bave i izolaterskim radovima. Majstori limari organiziraju rad u radionici i na gradilištu te vode računa o utrošku materijala, vremena i energije za obavljanje nekog posla. Također vrše proračun materijala i određuju cijene gotovih proizvoda.

 

Osim u građevini, područje rada limara je i izrada limenih ormara, kutija i ostalog metalnog pokućstva; lijevaka, vedrica, raznog posuđa, lukova i dr. Pri izradi takvih predmeta, limari vode računa o estetici, dizajnu i skladu forme i sadržaja limarskog predmeta te ga osmišljavaju s obzirom na zahtjeve tržišta.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Limari bi trebali dobro poznavati različite materijale (željezo, čelik, obojeni i plemeniti metali i sl.) te načine njihove obrade i zaštite. Poznavanje volumena i oplošja tijela te trodimenzionalnog oblikovanja, vrlo je važno u izradi limenih predmeta.

 

Osim stručnih znanja koja se stječu u školi i u praksi, limari trebaju biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. Za obavljanje poslova limara, potrebno je biti spretan.

 

Uvjeti rada

Limari uglavnom rade u stojećem položaju. Dio svog radnog vremena provode u radionici, gdje su izloženi buci i ostalim negativnim utjecajima, kao što su isparavanja i sl. Zbog uporabe različitih oštrih alata i strojeva prilikom rezanja i obrade lima, moraju se pridržavati propisanih mjera zaštite: nošenje maske, štitnika za sluh, zaštitnih naočala, odjela, rukavica i kaciga. Montiranje limenih elemenata (prozora, vrata, krovnih konstrukcija i sl.) odvija se na otvorenom. Ponekad limari moraju raditi na visini, primjerice kada postavljaju limene krovove ili tijekom zamjene istrošenih limenih dijelova. Uglavnom rade u smjenama. Osobe koje imaju zdravstvenih poteškoća sa sluhom i vidom, mišićno koštana oboljenja ili probleme s dišnim organima ili poteškoća za rad na visini, ne mogu obavljati ovo zanimanje.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Autolimar, kotlar, bravar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Limari se mogu zaposliti u limarskim radionicama i u drugim građevinskim tvrtkama koje pružaju limarske usluge. Nakon položenog majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt.

 

Ostale informacije

Detaljnije informacije o polaganju majstorskog ispita pred komisijom Hrvatske obrtničke komore mogu se pronaći na internet stranici.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.