Lingvist/Lingvistica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Lingvist/Lingvistica 

 

Alternativni naziv: Jezikoslovac/jezikoslovka

 

Kratak opis

Lingvisti su stručnjaci koji se bave proučavanjem jezika i primjenom tih znanja u različitim područjima ljudskog djelovanja.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova lingvista, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij lingvistike.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

 

Opis poslova

Lingvisti, usmjerenja opće lingvistike, proučavaju individualno i kolektivno usvajanje jezika. Također proučavaju način na koji čovjekova jezična djelatnost funkcionira u okvirima šire komunikacijske i simboličke prakse. Proučavaju različite izvore podataka i provode znanstvena istraživanja, kako bi došli do spoznaja o jeziku. Poredbeni lingvisti proučavaju jezik i jezične porodice s poredbenog, povijesnog i tipološkog gledišta. Računalni lingvisti rabe računalo u obradi prirodnog jezika te se bave proučavanjem različitih tekstova koji zahtijevaju jezikoslovnu obradu. Primijenjena lingvistika proučava odnos između jezika i društva, jezika i djelovanja, jezika i uma te jezika i ljudske individualne i kolektivne svijesti. Kognitivni lingvisti proučavaju jezik, kao dio čovjekova znanja, kognitivnih sposobnosti. Proučavanje kognitivnih lingvista zahtijeva poznavanje različitih drugih društvenih znanosti, kao što su psihologija, antropologija, pedagogija, informacijske znanosti i filozofija.

 

Lingvisti rade na razvoju informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija, u kojima je jezik temeljni kôd za prijenos obavijesti. Lingvističke spoznaje primjenjuju i u ostalim društveno-humanističkim znanostima: patologiji govora, glotodidaktici, psihologiji, sociologiji i dr. Također pridonose razumijevanju funkcioniranja ljudskog uma i mozga. Zbog sveprisutnosti jezika u svim segmentima ljudskog života, lingvisti mogu obavljati poslove jezične analize u različitim domenama ljudskog djelovanja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za rad u znanstveno istraživačkim ustanovama, potrebno je imati razvijeno kritičko mišljenje i analitičke sposobnosti te sposobnost jasnog argumentiranja mišljenja. Timski rad kao i sposobnost jasnog pisanog i usmenog izražavanja, potrebni su gotovo u svim segmentima rada lingvista. Razvijene komunikacijske vještine i sposobnost uspostavljanja kontakata s pojedincima i grupama, važni su posebice u poslovima odnosa s javnošću.

 

Za obavljanje ovog zanimanja, potrebno je imati dobar sluh i biti zdrav. Emocionalna stabilnost i komunikativnost te sposobnost rješavanja konflikata, važni su posebice u odnosima s javnošću.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada lingvista razlikuju se ovisno o mjestu zaposlenja. Lingvisti koji su zaposleni u istraživačkim institutima i znanstvenim ustanovama, rade većinom u prijepodnevnoj smjeni. Ukoliko su zaposleni u tvrtkama u kojima se bave odnosima s javnošću, često rade u smjenama i po potrebi. Poslove uglavnom obavljaju u uredima. Timski rad potreban je gotovo u svim segmentima rada lingvista.

 

Srodna zanimanja

Fonetičar, profesor stranoga jezika, komunikolog.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Lingvisti se mogu zaposliti u različitim znanstvenim institucijama lingvističke, filološke i šire humanističke orijentacije. Također mogu raditi u različitim leksikografskim, dokumentarističkim, arhivskim i knjižničnim ustanovama, gdje se pojavljuje potreba za računalnim jezikoslovnim obradama teksta. Postoji i mogućnost zapošljavanja u masovnim medijima, na poslovima javnog predstavljanja poduzeća i ustanova te svugdje gdje je potrebno oblikovati i kritički analizirati jezične iskaze (poslovi propagande, društvenih istraživanja i dr.). Lingvisti mogu raditi u državnim i političkim poduzećima te obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.