Ljevač/Ljevačica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Ljevač/Ljevačica 

Kratak opis

Ljevač obavlja poslove izrade kalupa i jezgri od metala, koje se koriste za izradu različitih metalnih predmeta – odljevaka. Na taj način izrađuje dijelove strojeva, valjke, parne turbine, sidra, zvona, kipove, razne ukrasne predmete, i sl.  

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ljevača, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova ljevača, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Lijevanje metala je postupak oblikovanja metala koji uključuje različite metode kalupljenja i lijevanja. Ovisno o tehnološkoj namjeni, vrsti, materijalu (čelik, obojeni metal, bronca) i obliku planiranog odljevka, odabire se najprimjereniji postupak obrade metala i na temelju tehničkog nacrta počinje se sa izradom odljevka.

 

Proces izrade odljevka započinje izradom kalupa. Izrada kalupa započinje pripremom kalupnih mješavina i sirovina za lijevanje. Model se stavlja u kalupnik i uz pomoć ljevačkog modelnog pijeska zbijanjem se ručno i/ili strojno izrađuju gotovi kalupi ili dijelovi kalupa koji se onda spajaju različitim metodama (lemljenjem, zakivanjem i dr.). Osim pješčanih kalupa postoje još i metalni kalupi i kokile koje se koriste kada se želi dobiti veći broj odljevaka istih dimenzija. Priprema kalupnih mješavina uključuje i sušenje pojedinih vrsta pijeska, ručno i strojno istresanje i sl. Prije samog taljenja metala, vrše se različita ispitivanja i mjerenja kakvoće materijala, dimenzija, oblika i sl. Ovisno o složenosti kalupa, u radu se koriste razni strojevi za izradu kalupa i jezgri te pneumatski nabijači, kalupni sanduci i vodilice te lonci za lijevanje. Osim strojeva, koriste se i ručni alati: sabijala, gladila, žlice, noževi za izradu uljevnih sistema, strugala, igle, libele, čekići, lopate, sita i dr.

 

Postupak lijevanja metala započinje taljenjem metala u ljevačkim pećima na vrlo visokim temperaturama. Kod izrade većih odljevaka, litina se uz pomoć dizalica ulijeva u kalup. Taj posao obavlja cijeli tim. Manji odljevci ulijevaju se u kalup uz pomoć žlica, tava i lonaca. Gotovi odljevci potom se obrađuju postupcima brušenja i pjeskarenja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stručnih znanja koje se usvajaju obrazovanjem i iskustvom na radnom  mjestu, ljevači moraju biti zdravi i imati dobru tjelesnu kondiciju. Spretnost, kao i usklađeni pokreti ruku i nogu, važni su za obavljanje ljevačkih poslova, posebice kod nošenja i prenošenja teških i vrućih predmeta. S obzirom na teške uvjete rada i na prisutnost povećane opasnosti od ozljeda, potrebna je dobra koncentracija pažnje, otpornost na frustracije, dobra čuvstvena zrelost i emocionalna stabilnost. 

 

Uvjeti rada

Ljevači posao obavljaju u zatvorenom prostoru, u vrlo lošim klimatskim i drugim uvjetima. U radnom prostoru povećana je koncentracija različitih štetnih plinova i prašine. Ljevači su također izloženi i vrlo visokim temperaturama, naglim promjenama temperature i buci. Posao uglavnom obavljaju u stojećem položaju, no ponekad se i saginju te zauzimaju razne druge položaje tijela (primjerice kada podižu teške predmete i sl.). Zbog povećane opasnosti od ozljeda na radu (opekotine, mehaničke povrede i dr.), moraju se pridržavati mjera zaštite na radu i nositi zaštitna odijela i druga zaštitna sredstva: naočale, rukavice, odgovarajuće cipele i dr.  Svi ovi uvjeti rada vrlo su stresni i zahtijevaju velike psihofizičke napore i dobro zdravstveno stanje osobe koja obavlja ovo zanimanje. Zbog takvih radnih uvjeta, ljevači imaju beneficirani radni staž. Ljevači uglavnom rade u smjenama.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja,teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže,  te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Kovač, jezgrarar, zavarivač

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zanimanje ljevača deficitarno je na području Republike Hrvatske, stoga postoji velika mogućnost zapošljavanja nakon završenog školovanja. Ljevači se mogu zaposliti u ljevaonicama i u drugim tvrtkama koje imaju potrebu za ljevačkim radovima. Nakon položenog majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.