Logoped/Logopetkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Logoped/Logopetkinja

 

Kratak opis

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem, terapijom i znanstvenim istraživanjem poremećaja govora, glasa, govornog i pisanog jezika u djece, odraslih i starijih osoba.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova logopeda, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij logopedije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

 

Opis poslova

Logoped se bavi prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa. Spomenuti poremećaji uključuju poremećaje izgovora, poremećaje fluentnosti govora (mucanje i brzopletost), jezične poremećaje, usporeni jezični razvoj, afazije i druge neurogene poremećaje jezika i govora, poremećaje pisanog jezika (dyslexia, dysgraphia), poremećaje koji otežavaju matematičko i logičko rezoniranje (akalkulia) i poremećaje glasa (funkcionalnih uzroka, posljedice trauma ili organskih oštećenja).

 

Logoped pomaže pojedincima u poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti (primjerice redukcija naglaska, korekcija izgovora, poboljšanje glasovnih kvaliteta vokalnih profesionalaca, rad s osobama iz dvojezičnih sredina i sl.). Provodi prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima, sljepoćom i slabovidnošću, autizmom), rehabilitaciju slušanja jezika i govora, te pruža savjetodavne usluge osobama oštećena sluha i njihovim obiteljima. Nadalje, bavi se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja oralno- laringealnih funkcija (gutanje) i srodnih poremećaja. Provodi terapiju u cilju održavanja komunikacije osoba s cerebralnim poremećajima koji prate starenje, odabire, unaprjeđuje i razvija podupiruće i alternativne komunikacijske sustave.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz stručna znanja, profesor logoped mora biti emocionalno stabilna osoba, senzibilizirana za posebne potrebe pacijenata, tolerantna i strpljiva, prilagodljiva, otvorena, kreativna, spremna na suradnju, odgovorna i pouzdana.

 

Uvjeti rada

Logopedi rade u prijepodnevnoj i/ili u poslijepodnevnoj smjeni, ovisno o organizaciji rada njihove ustanove. U nekim ustanovama domskog tipa, mogu biti zaduženi za dežurstvo vikendom ili mogu biti na zamjeni u neko drugo vrijeme.

 

Srodna zanimanja

Fonetičar, lingvist, liječnik, psiholog, rehabilitator

 

Mogućnosti zapošljavanja

Logopedi rade u audiološkim, otorinolaringološkim, fonijatrijskim, pedijatrijskim, neurološkim i psihijatrijskim klinikama i bolnicama, u domovima zdravlja u okviru primarne zdravstvene zaštite, u ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima, u gerijatrijskim ustanovama, u centrima za medicinsku rehabilitaciju, centrima i posebnim ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, ustanovama za rehabilitaciju osoba s cerebralnom paralizom i mentalnom retardacijom, centrima za autizam), u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, istraživačkim centrima i privatnoj praksi.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.