Marketinški stručnjak i analitičar tržišta/Marketinška stručnjakinja i analitičarka tržišta

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Marketinški stručnjak i analitičar tržišta/Marketinška stručnjakinja i analitičarka tržišta

 

Kratak opis

Marketinški stručnjak i analitičar tržišta radi na poslovima ispunjavanja ciljeva marketinških planova, organizacija i tvrtki kroz istraživanje i analizu tržišta, istraživanje stavova potrošača, planiranje i provođenje marketinških kampanja, oglašavanje i upravljanje novim tehnologijama u marketingu. Sam opseg posla marketinškog stručnjaka i analitičara tržišta može značajno ovisiti o vrsti i veličini organizacije u kojoj radi.

 

Potrebno obrazovanje

Obavljanje posla marketinškog stručnjaka i analitičara tržišta zahtijeva formalno obrazovanje na području ekonomije, psihologije, sociologije, komunikologije, političkih znanosti i sličnih studija. Marketinški stručnjaci i analitičari tržišta koji rade u tvrtkama koje se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda i usluga, uglavnom imaju završen diplomski studij na području ekonomije. U agencijama koje se bave istraživanjem tržišta ili savjetodavnim organizacijama vrlo je važno dobro poznavanje metodologije društvenih istraživanja, tako da se u takvim organizacijama često zapošljavaju osobe sa završenim diplomskih studijem psihologije ili sociologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Opis poslova

Marketinški stručnjak i analitičar tržišta prikuplja i analizira podatke o tržištu, konkurenciji i potrošačima s ciljem unaprjeđenja promidžbe i prodaje proizvoda ili usluga koje stavlja na tržište. Osnova svakog uspješnog poslovanja na tržištu je poznavanje samog tržišta, potrošnje i navika i stavova potrošača. Kako bi se tvrtka što uspješnije pozicionirala na tržištu i uspješno poslovala, potrebno je istražiti tržište i planirati marketinške aktivnosti koje određuju odnos između tvrtke i tržišta na način da definiraju što je od proizvoda ili usluga potrebno na tržištu, što pospješuje prodaju, tko su potencijalni kupci proizvoda ili korisnici usluga, kakva su njihova obilježja, koliko su spremni platiti za proizvod ili uslugu, na koji način je najbolje pristupiti oglašavanju, koje metode oglašavanja koristiti, koliko uložiti u marketing i slično.

 

Istraživanje i analiza tržišta obuhvaćaju pripremu, organizaciju i provođenje istraživanja te sastavljanje anketnih upitnika, obrazaca za terenska istraživanja ili organizaciju intervjua ili fokus grupa. Prikupljeni podaci se obrađuju i analiziraju i prema njima se pišu izvještaji analize tržišta. Analitičari tržišta u tvrtkama koje se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda ili usluga usmjereni su prema istraživanju vlastitih vrsta proizvoda ili usluga. Marketing u takvim tvrtkama podrazumijeva izgradnju i razvoj pristupa i tehnika za trajno praćenje takvih specifičnih tržišta. Poslovi istraživanja tržišta shvaćenog u širem smislu, preklapaju se sa širim područjem istraživanja javnog mišljenja u kojem radi niz različitih specijaliziranih agencija te je moguće obavljati istraživanje tržišta uz pomoć takvih agencija. Analitičari u specijaliziranim istraživačkim organizacijama provode istraživanja za potrebe različitih korisnika. Analitičari tržišta u marketinškim agencijama specijalizirani su za područja poput kvalitativnih istraživanja za potrebe kreativne pripreme u oglašavanju, testiranje reklamnih poruka, testiranje imena i slično.

 

Rezultati analize tržišta se oblikuju u marketinške planove. Ako se tvrtka želi probiti na novo tržište ili na postojeće tržište novim proizvodom, zadaća marketinškog stručnjaka i analitičara tržišta je  istražiti potencijalnu reakciju tržišta, kako komunicirati s potencijalnim kupcima (oglasima, promotivnim kampanjama, organiziranjem promotivnih događaja i sl.) i razviti medijski plan (kada, gdje i kako objaviti određenu poruku) s ciljem informiranja tržišta o novim proizvodima ili uslugama usmjerenog na pravu ciljnu skupinu te na pravi način i u pravo vrijeme, a sve po prihvatljivoj cijeni. Marketinški stručnjak i analitičar tržišta obavlja i poslove unapređenja prodaje, drugih oblika komunikacije, promocije identiteta tvrtke i proizvoda ili usluga te radi na sponzorstvima i donacijama.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Marketinški stručnjak i analitičar tržišta mora imati dobre organizacijske sposobnosti, biti sklon timskom radu, komunikativan i kreativan te vješt u pismenoj i usmenoj prezentaciji. Važno je poznavati metodologiju istraživanja i statističke alate te biti sklon analitičkom radu. Poznavanje rada na računalu kao i poznavanje marketinga u cjelini je nužno. S obzirom na raznovrsnost zadataka koje treba obaviti, posao je vrlo kreativan, ali i često vezan za kratke rokove, što može biti vrlo stresno.

 

Uvjeti rada

Većina marketinških stručnjaka i analitičara tržišta radi u uredima, u uobičajenim uredskim okolnostima i radnom vremenu. Međutim, zbog dinamike posla i promjenjive razine opterećenja, česti su kratki rokovi za izvršenje zadataka i velika je mogućnost prekovremenog rada. Posao može podrazumijevati česta putovanja, sastanke ili terenski rad.

 

Srodna zanimanja

Voditelj marketinga, savjetnik za odnose s javnošću, znanstvenik i istraživač.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Marketinški stručnjak i analitičar tržišta može se zaposliti u većim tvrtkama u odjelu koji se bavi marketingom, u različitim agencijama koje se bave istraživanjem tržišta, agencijama za oglašavanje i u različitim institutima. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.