Medijski tehničar/Medijska tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Medijski tehničar/Medijska tehničarka 

 

Kratak opis

 

Medijski tehničar sudjeluje u izradi medijskih prezentacija, rješavanju praktičnih zadataka vezanih za programiranje te izradu računalne mreže.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program medijskog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova medijskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis Posla

Medijski tehničari pružaju usluge i pomoć u korištenju različitih multimedijskih i internet tehnologija. To može uključivati izradu grafičkih rješenja i obradu fotografija, izradu, održavanje i uređivanje internet stranica, izradu Flash animacija, programiranje sadržaja za strukturiranje podataka u funkcionalnoj proceduri pretraživanja, kreativan i funkcionalan dizajn sučelja, izradu medijskih prezentacija, rješavanje praktičnih zadataka vezanih za programiranje te izradu računalne mreže.

 

Medijski tehničari također sudjeluju u nastanku i primjeni konačnog multimedijskog proizvoda. Radi sa specijaliziranom multimedijskom, fotografskom, audiovizualnom, računalnom i digitalnom tehnologijom, nadgleda i sudjeluje u stvaranju multimedijskih projekata, u skladu s potrebama posla.

 

Ovisno o mjestu rada, medijski tehničari mogu sudjelovati u različitim projektima gdje, u skladu s potrebama projekta, odlučuju o primjeni prikladnih procesa i korištenju prikladnih tehnologija.

 

Prema potrebi pomažu u razvijanju različitih koncepata dizajna, odlučuju o specifikacijama i rješenjima kako bi doprinijeli završetku projekta u skladu s postavljenim naputcima.

 

Medijski tehničari pronalaze estetska, dizajnerska i tehnička rješenja vezano uz postavljanje i prezentaciju projekata, izdanja, grafičkih rješenja, interneta, video i drugih materijala.

 

Obzirom na brz razvoj tehnologije, medijski tehničari istražuju i procjenjuju novu opremu, tehnike i metode, te daju preporuku za optimalnu upotrebu tih tehnologija.

 

Ako je potrebno, medijski tehničari educiraju korisnike multimedijskih tehnologija i pomažu u primjeni opreme, sustava i pronalaženju odgovarajućih medijskih rješenja.

 

Znanja,vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja medijski tehničar usvaja znanja iz područja informacijskih tehnologija i multimedijskih komunikacija koja su nužna za izradu promotivnih prezentacija novih ideja, proizvoda, osoba i projekata.

 

Medijski tehničar bi trebao imati dobro razvijen smisao za estetiku te dobro poznavanje računalnih programa, internet tehnologije, fotografske, audiovizualne i digitalne opreme.

 

Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su oštećenja vida i sluha, nemogućnost raspoznavanja boja te teža oštećenja ruku, prstiju i kralježnice.

 

Uvjeti rada

 

Medijski tehničari rade u dobro opremljenom uredu ili studiju. U svom radu koriste fotografsku, audiovizualnu, računalnu i digitalnu opremu.

 

Posao zahtijeva mirno radno mjesto bez buke i ostalih ometajućih čimbenika.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Grafički tehničar, web dizajner

 

Mogućnosti zapošljavanja

Medijski tehničari zapošljavaju se u obrazovnim institucijama koje koriste multimedijsku opremu i tvrtkama koje organiziraju promidžbu i poslovanje putem interneta ili organiziraju različite multimedijalne prezentacije

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.