Mehaničar/Mehaničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Mehaničar/Mehaničarka 

 

Kratak opis

Mehaničar održava i popravlja vozila i strojeve. Najčešće radi u radionicama ili tvornicama.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program mehaničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova mehaničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u i okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao mehaničara sastoji se u detaljnom pregledu, utvrđivanju i uklanjanju neispravnosti i oštećenja kako bi stroj ili vozilo bilo sigurno i pouzdano. Prije izvođenja popravka mehaničar utvrđuje oštećenje te mora dobro poznavati rad stroja, uređaja ili opreme. Kada utvrdi kvar otklanja ga tako da zamijeni ili popravi neispravne dijelove. Nakon otklanjanja kvara, ponovno ispituje rad stroja, kako bi se uvjerio da je stroj siguran za uporabu. Prilikom servisiranja, uglavnom provjerava, podmazuje dijelove različitih strojeva ili vozila, kako bi spriječio mogući nastanak kvarova. S obzirom na vrstu strojeva i vozila, postoji nekoliko vrsta mehaničara.

 

Mehaničar poljoprivrednih strojeva popravlja i kontrolira poljoprivredne strojeve– traktore, kombajne, strojeve za pravljenje bala slame i sijena, kosilice, električne vrtne škare i lančane pile, te nadzire njihov rad i učinkovitost.

 

Automehaničar popravlja i servisira automobile i manja teretna vozila.

 

Mehaničar industrijskih strojeva servisira i održava strojeve u industrijskim i obrtničkim radionicama.

 

Elektromehaničar održava, popravlja, montira i demontira električne strojeve i kućanske aparate.

Mehaničar elektroničkih uređaja proizvodi, montira, kontrolira i održava uređaje i opremu za audiotehniku i videotehniku. Elektronička oprema koju servisira koristi se u stanovima, uredima, tvornicama, bolnicama i u drugim ustanovama.

 

Zrakoplovni mehaničar održava, popravlja i kontrolira ispravnost zrakoplova u skladu sa zrakoplovnim propisima. Pregledava motore, dijelove zrakoplova važne za slijetanje , instrumente, sustave za održavanje temperature, tlaka, sustave za kočenje, crpke i druge dijelove zrakoplova.

Finomehaničari popravljaju složene tehničke uređaje poput printera, videokamera, fotoaparata ili fotokopirnih strojeva. Usko surađuju s tehničarima za finomehaniku te drugim tehničarima, inženjerima i raznim majstorima.

 

Mehaničar u svom radu koristi niz ručnih i električnih alata. Mora znati čitati tehničke nacrte i skice te pri nekim poslovima poznavati električne ili elektronske komponente.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Mehaničar tijekom školovanja stječe teorijska i praktična znanja iz područja mehanike. Upoznaje rad različitih strojeva, način upravljanja strojevima, uređajima i alatima koje će koristiti pri radu. Mehaničar mora imati sposobnost prostornog predočavanja i rješavanja tehničkih problema te dobru koncentraciju i preciznost u radu. Uči osnove sigurnosti na radu, osnove protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Mehaničar svoj posao obavlja u obrtničkim radionicama i pogonima, u ležećem, stojećem, klečećem i pognutom položaju. Pri radu je često izložen buci, prašini, niskim temperaturama, djelovanju štetnih tvari kao što su kemikalije, benzin, ulje i druge razne slične tvari. Kako bi mogao uspješno obavljati posao u navedenim uvjetima, mora biti fizički zdrava osoba. Važno je imati dobru spretnost prstiju i ruku, dobar vid, te biti emocionalno stabilan. Pri radu mora biti sposoban i brz u pronalaženju i otklanjanju kvarova. Budući da se bavi poslovima servisiranja i popravljanja strojeva i uređaja, te je uvijek u kontaktu s strankama mora biti komunikativan i uslužan.

 

Uvjeti rada

Mehaničari rade u obrtničkim radionicama, tvorničkim pogonima te u velikim ili malim servisnim poduzećima. Rad se odvija u dvije smjene, a u nekim pogonima i u tri smjene. Mehaničar može raditi u zatvorenoj radionici izložen buci, prašini i slaboj ventilaciji ili na otvorenom, gdje je izložen raznim klimatskim utjecajima.

 

Odgovorni su za normalno odvijanje radnog procesa, jer zbog vlastitih pogrešaka ili nepažnje može doći do velike štete i zastoja proizvodnje. Jednako tako su odgovorni za zaštitu okoliša, sredstava za rad i opreme, kao i za zaštitu svoga zdravlja.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (pri radu u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima, kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, te kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Automehaničar, mehaničar industrijskih strojeva, elektromehaničar, mehaničar poljoprivrednih strojeva, elektroničar-mehaničar, brodomehaničar, finomehaničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Mehaničari se mogu zaposliti u obrtničkim radionicama, industrijskim pogonima ili servisnim radionicama. Mehaničari koji imaju tri godine radnog iskustva i položen majstorski ispit, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.