Mehaničar poljoprivredne mehanizacije/Mehaničarka poljoprivredne mehanizacije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Mehaničar poljoprivredne mehanizacije/Mehaničarka poljoprivredne mehanizacije 

 

Kratak opis

Mehaničar za poljoprivredne strojeve popravlja, servisira i kontrolira rad strojeva, aparata i ostalih uređaja  koji se koriste u poljoprivredi, šumarstvu, vrtlarstvu i graditeljstvu. Također održava skopove i sustave navedenih strojeva te motore s unutarnjim iozgaranjem i sustave prijenosa snage.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program mehaničara poljoprivredne mehanizacije, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova mehaničara poljoprivredne mehanizacije, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Mehaničar za poljoprivredne strojeve popravlja, servisira i kontrolira rad strojeva koji se koriste u poljoprivredi. Detaljno pregledava stroj, uređaj ili neki njegov dio, te utvrđuje radi li ispravno i sigurno. Mehaničar poljoprivrednih strojeva vrši opremanje vozila  i strojeva dodatnom opremom i priborom te djelomično održava karoserije, okvire i brine se za zaštitu od korozije. Vrši ispitivanje motora s unutarnjim sagorijevanjem, kočnih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. 

 

Pri tome koristi različite aparate uključujući i elektronsku i računalnu opremu. Kad utvrdi kvar, popravlja ga, te opet provjerava radi li uređaj ispravno i je li siguran za uporabu. Mehaničari za poljoprivredne strojeve koji rade u trgovinama, pružaju informacije o strojevima, načinu njihove uporabe i daju savjete za kupnju.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Stručna znanja važna za uspješno obavljanje poslova mehaničara poljoprivrednih strojeva stječu se za vrijeme školovanja, a uključuju znanja primjene tehničkih uputa u obliku crteža, shema i simboličkih crteža.  Nadalje, moraju poznavati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom te znati odabrati, zamijeniti i pravilno ugraditi i osigurati elemnte strojeva i uređaja. Mehaničari poljoprivrednih strojeva trebaju dobro razumjeti mehaničke i tehničke odnose kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku, normalan vid i dobra tjelesna kondicija.

 

Ako rade u trgovinama, moraju biti ljubazni i komunikativni.

 

Uvjeti rada

Mehaničari poljoprivrednih strojeva najčešće rade u zatvorenim prostorima servisnih radionica, uglavnom u zadovoljavajućim mikroklimatskim uvjetima. Ponekad se rad odvija i na otvorenom. Prilikom čišćenja i održavanja strojeva, izloženi su djelovanju nekih štetnih tvari i plinova (kemikalije, benzin, ulje), kao i mogućnostima ozljeđivanja različitim dijelovima stroja. U vrijeme intenzivnih sezonskih radova, često rade prekovremeno.

 

Ovaj posao ne mogu obavljati osobe s teškoćama koštano – mišićnog sustava, većim oštećenjima vida te različitim alergijskim reakcijama.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Automehaničar, brodomehaničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Mehaničari poljoprivrednih strojeva zapošljavaju se u industriji, na poljoprivrednim dobrima ili u trgovinama poljoprivrednih strojeva i opreme. Ako polože majstorski ispit pred Hrvatskom obrtničkom komorom, mogu otvoriti vlastiti obrt. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.