Mesar/Mesarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Mesar/Mesarica 

 

Mesar/mesarica

 

Kratak opis

Mesar obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa, obrađuje pojedine dijelove, obavlja kategorizaciju mesa, prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program mesara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova mesara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje, omamljivanje i klanje, rasijecanje trupa, vađenje iznutrica, obradu pojedinih dijelova mesa, razvrstavanje mesa, proizvodnju svježeg mesa, suhomesnatih proizvoda, masti, kuhanih i sirovih salamura i dr. Mesari konzerviraju meso kemijskim sredstvima, zaleđivanjem i dimljenjem. Izrađuju različite polutrajne i trajne suhomesnate proizvode, obarene i polutrajne kobasice i salame.

 

Mesar kupuje meso, priprema ga za prodaju i prodaje ga (reže, rasijeca, oblikuje, važe, izračunava cijenu, umata itd.). U tom poslu izuzetno je važno pridržavanje i provođenje higijenskih postupaka te prepoznavanje i saniranje nepoželjnih promjena na mesu.

 

Mesar popunjava dokumentaciju u vezi s držanjem i skladištenjem mesa i mesnih prerađevina (dostavnice, primke itd.), vodi dokumentaciju o proizvodnji i obradi mesa i mesnih prerađevina te izdaje račune i izračunava cijenu pri prodaji mesa i prerađevina. U svom radu, mesari također rukuju različitim strojevima i alatima te se brinu o njihovu održavanju.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pored stručnih znanja i vještina, mesari trebaju biti osobe snažnije tjelesne građe. Tjelesna izdržljivost i spretnost ruku bitne su osobine za uspješno obavljanje poslova mesara. Dobar vid te raspoznavanje boja i mirisna i okusna osjetljivost, pomažu pri provjeri kakvoće sirovina i proizvoda.

Zbog prirode posla, mesar treba biti emocionalno uravnotežena osoba.

 

Uvjeti rada

Mesar posao obavlja vani (povremeno je izložen vrućini i hladnoći) ili u zatvorenim prostorima pri danjem i umjetnom svjetlu, gdje je često izložen neodgovarajućoj mikroklimi (visoka ili niska temperatura, česte promjene temperature, vlaga, onečišćenost zraka, kemijska sredstva, buka, vibracije) i radu na visini (na paletama) itd. U svom radu moraju poštivati mjere zaštite na radu i higijenske uvjete.

 

Izložen je mogućnostima ozljeda nanesenim oštrim alatima i pokretnim dijelovima strojeva, kao i opasnostima od opeklina pri termičkoj obradi prerađevina.

 

Posao obavlja uglavnom stojeći, s povremenim sagibanjem i dosezanjem. Diže i prenosi veće terete. Može raditi sam ili u timu, u jednoj ili više smjena ili dvokratno.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje osnovnih boja, nedostatak njuha, gluhoća/teža nagluhost u govornom području i oštećenje glasa i/ili govora koje utječe na komunikaciju, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Stočar, prehrambeni tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Mesar može raditi na različitim područjima: na poslovima klanja stoke, preradi mesa i iznutrica, pripremi suhomesnatih proizvoda, termičkoj obradi mesa i mesnih prerađevina, u trgovini kao prodavač mesa i mesnih prerađevina, pri skladištenju i pripremi mesa za skladištenje i prodaju. Ukoliko položi majstorski ispit ispred Hrvatske obrtničke komore može otvoriti samostalni obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.