Meteorolog/Meteorologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Meteorolog/Meteorologinja 

 

Kratak opis

Meteorolog proučava procese u atmosferi te načine na koje atmosfera utječe na vremenske prilike u našoj okolini. Spoznaje s područja meteorologije najčešće primjenjuje na prognozu vremena.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova meteorologa, potrebno je završiti diplomski sveučilišni studij fizike - geofizike smjer Meteorologija i fizička oceanografija.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/ magistra struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

 

Opis poslova

Meteorolozi su stručnjaci koji su najpoznatiji po prognozi vremena. Oni prikupljaju podatke o procesima, karakteristikama i gibanjima u atmosferi, kao što su temperatura, tlak zraka, vlažnost zraka i brzina vjetra te izvode kratkoročna i dugoročna predviđanja vremenskih prilika. Do ovih podatka dolaze mjerenjima na meteorološkim postajama ili opservatorijima, koristeći se različitim instrumentima. Također, pomoću snimaka meteoroloških satelita, prate pomicanje sustava oblaka, razvoj većih oluja, položaj vremenskih fronti, ciklona i anticiklona, vrsta oblaka i njihov mogući utjecaj na trenutno vremensko stanje.

 

Meteorolozi izrađuju razne vrste vremenskih prognoza. Pritom koriste rezultate dobivene na osnovu simulacija prirodnih procesa u atmosferi pomoću numeričkih i matematičkih modela.

 

Svrha ovih predviđanja nije samo obavještavanje šire javnosti, već su namijenjena svima koji zbog ekonomskih ili sigurnosnih razloga koriste podatke o vremenu, npr. u navigaciji, zrakoplovstvu, pomorskom prometu, poljoprivredi i sl.

 

Meteorološka istraživanja i informacije o vremenu koriste se i za kontrolu onečišćenja zraka, ispitivanje trendova klimatskih uvjeta na Zemlji, kao što je globalno zatopljenje ili slabljenje ozonskog omotača.

 

Neki se meteorolozi bave uglavnom istraživačkim radom. Ispituju kemijska i fizikalna svojstva atmosfere ili se bave pitanjima prijenosa svjetlosti i energije unutar atmosfere. Također istražuju činitelje koji utječu na stvaranje oblaka i oborina, te pojavu oluja i različitih vremenskih nepogoda. Drugi se istraživači na području meteorologije bave ispitivanjem i pronalaženjem uspješnih načina kontrole onečišćenja zraka, povećanjem preciznosti vremenske prognoze, a važno područje rada je i razvoj instrumenata za meteorološka mjerenja.

 

Klimatolozi ispituju vremenske uvjete u bližoj i daljoj prošlosti, tj. analiziraju prosječno stanje atmosfere, a jedna od njihovih važnih zadaća je i ocjena izvanrednih pojava i proučavanje utjecaja vremena i klime na zdravlje i osjećanje ljudi. Njihova se istraživanja primjenjuju u graditeljstvu, prostornom planiranju, u okviru poljoprivrede, u vodoprivredi, energetici, turizmu, sportu i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za posao meteorologa vrlo su važne razvijene intelektualne sposobnosti, osjetljivost za tehničke probleme, a osobito izvrsno poznavanje fizike, matematike i statistike. Poželjno je da je podjednako spreman raditi i samostalno i kao član tima.

 

Vrlo je važno znanje stranih jezika, poznavanje osnova računalnog programiranja i uporaba različitih paketa za obradu podataka.

 

Važne osobine za uspješan rad meteorologa su točnost, preciznost, pedantnost i urednost, a zbog komunikacije s drugim stručnjacima i objavljivanja rezultata vlastitih istraživanja potrebna je i dobro razvijena sposobnost pismenog i usmenog izražavanja i komunikacije.

 

Uvjeti rada

Osim u zatvorenim prostorima, meteorolozi često odlaze i na teren, gdje mogu biti izloženi nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad na meteorološkim postajama podrazumijeva noćni rad, rad u smjenama te rad vikendom i praznikom. Zbog nužnosti redovitog i pravodobnog izvještavanja o vremenu i donošenju vremenskih prognoza, meteorolozi često moraju izvršavati svoje obveze u vrlo kratkim rokovima. Meteorolozi koji se ne bave vremenskom prognozom, obično rade u uredima i imaju uobičajeno, osmosatno radno vrijeme. Poslovi uključuju i samostalan i timski rad.

 

Srodna zanimanja

Oceanolog, seizmolog, geolog, fizičar.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Ne postoji puno radnih mjesta na kojima se mogu zaposliti meteorolozi, pa potražnja za ovim zanimanjem na tržištu rada nije velika. Najčešće rade u meteorološkim postajama, u Državnom meteorološkom zavodu (u odjelima za prognozu vremena, obranu od tuče, primijenjena istraživanja za pojedine gospodarske grane, određivanje prijenosa i difuzije onečišćujućih tvari u atmosferi i moru), a mogu se zaposliti i u zračnim lukama. Neki se meteorolozi zapošljavaju u istraživačkim ustanovama i oceanografskim ustanovama za istraživanje Jadranskog mora.

 

Ostale informacije

Informacije vezane uz meteorologiju, koje mogu približiti posao i područje interesa meteorologa, mogu se pronaći na Internet-stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.