Mikrobiolog/Mikrobiologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Mikrobiolog/Mikrobiologinja 

 

Kratak opis

Mikrobiolog proučava obilježja živih organizama vidljivih jedino mikroskopom, kao što su alge, virusi, bakterije i gljivice. Poznavanje načina djelovanja i popratne učinke mikroorganizama može koristiti u medicini, farmaciji, proizvodnji hrane, zaštiti okoliša i drugdje.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova mikrobiologa,  potrebno je završiti poslijediplomski specijalistički studij mikrobiologije i parazitologije ili mikrobiologije i epizootiologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći na stranicama Mozvaga - modula za visoka učilišta i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje:

POLJE VETERINARSKA MEDICINA

POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI

 

Nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se stručni naziv sveučilišni specijalist/specijalistica.

 

Opis poslova

Mikrobiolog može raditi na različitim područjima, kao npr. u bolničkim laboratorijima, farmaceutskoj industriji, znanstvenim institucijama ili prehrambenoj industriji.

 

U bolničkim laboratorijima, mikrobiolog istražuje djelovanje mikroba i virusa koji su uzročnici različitih bolesti pacijenata. Kada ustanovi uzročnike bolesti, liječnik može lako odlučiti o najučinkovitijoj terapiji za pacijenta. Također, mikrobiolog ispituje djelovanje pojedinih antibiotika i drugih lijekova na mikroorganizme.

 

Neki mikrobiolozi u zdravstvenim i drugim znanstvenim institutima proučavaju uzročnike bolesti, kao što su AIDS, malarija, ptičja gripa i druge. Istraživanja na tom području uključuju proučavanje strukture i kemijskih reakcija koje se javljaju u doticaju uzročnika s drugim organizmima, a posebice načine njihova razmnožavanja. Takva proučavanja su dugotrajna i često zahtijevaju višegodišnja istraživanja.

 

U farmaceutskoj industriji, saznanja mikrobiologa koriste se u razvoju lijekova, cjepiva i drugih oblika liječenja. Mikrobiolog sudjeluje u laboratorijskim istraživanjima, proizvodnji, ispitivanju određenih karakteristika i kvalitete proizvoda kao što su antibiotici, cjepiva, vitamini, kozmetički proizvodi, dezinficijensi, i sl.

 

U prehrambenoj industriji, analizama u laboratoriju, mikrobiolog nadzire neke karakteristike i kvalitetu prehrambenih proizvoda.

 

Mikrobiolog može istraživati i načine za učinkovito razlaganje otpadnih tvari i ekonomično recikliranje. Mikrobiolozi koji rade u poduzećima koja brinu o zaštiti okoliša ili kvaliteti voda, istražuju mikroorganizme i bakterije u pitkoj vodi, u sirovinama i prerađenim otpacima, te osiguravaju da procesi prerade budu učinkoviti. Mikrobiolog također uzima na analizu hranu i piće, kako bi ustanovo njihovu moguću zaraženost.

 

Važnu ulogu mikrobiolog ima i u molekularnoj biologiji te u genetskom inženjerstvu.

 

U svom radu koristi se vrlo preciznom i skupom laboratorijskom opremom.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Mikrobiolog mora biti sposoban izvoditi praktične pokuse, uz pomoć složene laboratorijske opreme. Rad s takvim uređajima i instrumentima zahtijeva posebnu izobrazbu.

 

Nadalje, mora biti temeljit, precizan, strpljiv i ustrajan. Mora imati sposobnost i smisao za uočavanje detalja, povezivanje činjenica i logičko zaključivanje. Ako se istraživački rad odvija na terenu, treba biti praktičan i prilagodljiv novim uvjetima.

 

Da bi svoja saznanja i rezultate analiza mogao prezentirati i uspješno surađivati s drugim strukama, mora se znati jasno i precizno usmeno i pisano izražavati.

 

Treba imati i organizatorske sposobnosti, jer radi na zajedničkom zadatku s laborantima, kemijskim tehničarima i drugima, kojima često daje upute za konkretne postupke.

 

Uvjeti rada

Mikrobiolog većinu radnog vremena provodi u dobro prozračenom, osvijetljenom i čistom laboratoriju. U radu se susreće i s opasnim mikroorganizmima i kemijskim tvarima, pa mora striktno i dosljedno poštivati predviđene mjere zaštite, kako ne bi došlo do zagađenja ili zaraze.

Samo ponekad, na terenskim ispitivanjima, rad se pri uzimanju uzoraka ili nadzora nad njima odvija i u određenim tvorničkim postrojenjima i na otvorenom. Tada, određeno vrijeme, može biti izložen nepovoljnim atmosferskim uvjetima.

 

Srodna zanimanja

Diplomirani inženjer biologije – molekularna biologija, diplomirani inženjer biotehnologije.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Mikrobiolozi se zapošljavaju u svim znanstveno-istraživačkim ustanovama kako bi provodili temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja te analizu u području medicine, veterine, poljoprivrede, šumarstva, prehrambene, kemijske i farmaceutske industrije, biotehnologije i genetičkog inženjerstva te u industriji koja koristi biotehnološke procese u proizvodnji.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.