Mlinar/Mlinarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Mlinar/Mlinarica 

 

Kratak opis

Mlinar obavlja poslove preuzimanja i sortiranja žitarica, čišćenja zrnja, te proizvodnje i pakiranja mlinskih proizvoda. Bavi se i nadzorom mikroklimatskih uvjeta u prostorima u kojima se žitarice skladište, te transportira žitarice u mlinske strojeve.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program mlinara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova mlinara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao mlinara uključuje preuzimanje sirovina, njihovu pripremu i obradu, izradu mlinskih proizvoda, te njihovo pakiranje i skladištenje. Mlinar preuzima zrnje, sortira ga i doprema u silose i mlinske uređaje, gdje provjerava njegovu vlažnost. Zrnje zatim čisti i razvrstava prema kvaliteti, te ga melje u mlinskim strojevima. Mlinar nadzire i samostalno obavlja poslove, kao što su vaganje i pakiranje mlinskih proizvoda. Odgovoran je za njihov transport i skladištenje.

 

U svom radu koristi različite strojeve i naprave - od jednostavnih alata (ručni alati, sita, mjerni instrumenti) do složenijih strojeva za pripremu mlinskih proizvoda. Vrlo je važno da prostor i strojeve s kojima radi održava čistima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Školovanje za mlinara traje 3 godine. Nastava se sastoji od teorijskog i stručnog dijela. Učenik tijekom školovanja prolazi i stručnu praksu.

 

Tijekom školovanja upoznaje se s tehnologijom prerade žitarica, strojevima i uređajima, te tehnološkim postupcima obrade zrnja. Stječe znanja o osnovama prehrane, prehrambenim potrebama čovjeka, svojstvima i vrijednostima pojedinih namirnica, značenju mikroorganizama u prehrambenoj industriji, te osnovama pakiranja, skladištenja i transporta žitarica i mlinskih proizvoda.

 

Upoznaje se s higijenskim zahtjevima proizvodnje hrane, te zahtjevima kvalitete i besprijekornosti prehrambenih proizvoda. Uči i o propisima sigurnosti na radu i protupožarne zaštite, te očuvanja okoliša.

 

Uvjeti rada

Mlinar radi uglavnom u zatvorenim prostorima. Povremeno radi i vani, npr. prilikom preuzimanja sirovina. U proizvodnim prostorima izložen je buci i vibracijama, uslijed rada strojeva i uređaja. Posao često obavlja u neugodnim klimatskim uvjetima (vlaga, brašno u zraku). U radu sa strojevima važna je dobra koordinacija ruku i spretnost prstiju te koncentracija, uravnoteženost i odgovornost.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela,  te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Industrijski mlinar, konditor, rukovatelj prehrambenim strojevima, prehrambeni tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Mlinar se zapošljava u silosima za prihvat žitarica i u mlinovima za preradu i proizvodnju brašna i drugih mlinskih proizvoda.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.