Mornar/Mornarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Mornar/Mornarka 

Kratak opis

Mornar upravlja brodom pod zapovjedništvom brodskih časnika i obavlja sve poslove potrebne za njegovo održavanje i sigurnu plovidbu.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Mornar obavlja sve ručne poslove na brodskoj palubi prilikom ukrcaja ili iskrcaja tereta i putnika, uplovljavanja i isplovljavanja broda, vezivanja i sidrenja, te za vrijeme plovidbe. Održava svu opremu na brodskoj palubi: sidra, konopce za vezivanje, dizalice, čeličnu užad, čamce i drugu opremu za spašavanje, te protupožarnu opremu. Dijelove broda čisti, priprema za bojenje, pere i prekriva zaštitnim sredstvima. Radi na palubi broda, na jarbolima, u strojarnici, u unutarnjim prostorima i u prostorima za zajedničku uporabu. Ukratko, obavlja sve poslove u svezi s održavanjem i čišćenjem brodskih prostora.

 

Kod privezivanja, odvezivanja, odnosno na sidrištu, radi pod neposrednim nadzorom vođe palube. Priprema brod za utovar ili istovar te diže, odnosno spušta poklopce spremnika. Osigurava teret zaštitnim materijalom, kako bi se izbjegla oštećenja prilikom nevremena. Sudjeluje pri ukrcavanju hrane i drugih potrepština za ljude na brodu. Na manjim brodovima mornari dežuraju na palubi, prate situaciju na moru i na taj način pomažu u navigaciji.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zbog obavljanja fizički napornog posla i podizanja teških tereta, mornar mora biti dobrog zdravlja i tjelesne kondicije. Važno je i da je emocionalno stabilan i strpljiv, spretan, da se dobro snalazi u timu, bez teškoća održava kontakte s ljudima, te da se dobro prilagođava životu na brodu. Mora biti spreman duga vremenska razdoblja provesti daleko od obitelji i prijatelja. Zbog čestih putovanja i rada na brodu s posadom iz više zemalja, poželjno je poznavanje stranih jezika.

 

Uvjeti rada

Mornari rade u različitim uvjetima. Posao se obavlja na palubi broda u svim vremenskim uvjetima, ali i u zatvorenim, često skučenim brodskim prostorijama. Rad u vlažnim, hladnim i bučnim uvjetima može biti štetan po zdravlje. Moguće su situacije kada je život mornara ugrožen, te su prinuđeni napustiti brod. Vrlo često mornari prenose teške terete, pa osobe koje nisu potpuno zdrave i u dobroj kondiciji ne mogu obavljati posao mornara. Zbog dalekih putovanja, mornar se mora preventivno cijepiti protiv zaraznih bolesti.

 

Mornari zaposleni na prekooceanskim brodovima, odsutni su od kuće i po nekoliko mjeseci, pa čak i godina. Zbog toga su njihova primanja veća u odnosu na druga zanimanja s istim stupnjem školovanja.

 

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti ( NN 93/07). Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe (NN 111/02).

 

Srodna zanimanja

Mornar strojar, ribar, lučki transportni radnik.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Mornari se zapošljavaju uglavnom preko privatnih agencija koje ih upućuju na brodove. Mnoge od njih uzimaju podatke potencijalnih kandidata za plovidbu i nakon nekog vremena im pronalaze brod na kojem će raditi. Često se zapošljavaju i u stranim kompanijama i plove na stranim brodovima. Primanja za vrijeme plovidbe su visoka pa je ovaj posao mnogima privlačan. Međutim, vrijeme između putovanja provedeno na kopnu, najčešće nije plaćeno.

 

Ostale informacije

«Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice republike Hrvatske» NN 8/02, NN 62/09

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.