Novinar/Novinarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Novinar/Novinarka 

Kratak opis

Novinar prikuplja i obrađuje informacije o različitim, za javnost važnim temama, a potom ih putem javnih medija (novina, radija, televizije i interneta) odašilje do publike.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova novinara, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij novinarstva.

 

U Republici Hrvatskoj  novinarstvo se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama. 

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/ magistrica struke, a nakon preddiplomskog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik/ prvostupnica. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Novinarski posao jedan je od najdinamičnijih i najraznolikijih poslova. Najkraće rečeno, novinar prikuplja, obrađuje i objavljuje informacije u javnim medijima.

 

Prvi korak u poslu novinara je saznati i odrediti koje bi informacije njegovi čitatelji, slušatelji, gledatelji trebali i željeli saznati, a potom u što kraćem vremenu doći do tih informacija i oblikovati ih na način da slušateljima, čitateljima ili gledateljima budu zanimljive, korisne i razumljive.

 

Novinar prikuplja informacije stalnim praćenjem drugih medija, istraživanjem povijesnih i drugih dokumenata o temi koju istražuje, u razgovorom s osobama iz javnog života ili stručnjacima u određenom području, na konferencijama za tisak, posjetima javnim manifestacijama, sjednicama vlade i sl.

 

Nakon što je informacije prikupio, mora ih obraditi, tj. prilagoditi ih publici. Obrada informacija uključuje izbor važnih informacija, provjeru prikupljenih činjenica, odabir najprikladnijeg oblika izvještavanja te pisanje teksta ili snimanje reportaže.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Novinar mora imati široku opću kulturu i informiranost iz različitih područja.

 

Mora se jasno izražavati te dobro vladati pravopisom i gramatikom materinjeg jezika. Zbog priloga iz stranih zemalja, intervjuiranja stranih državljana i sl., važno je i poznavanje stranih jezika.

 

Zbog učestalih putovanja, novinar mora biti u dobroj fizičkoj kondiciji. Sposobnost brzog i točnog reagiranja pod vremenskim pritiskom, također je vrlo važna. Znatiželja, upornost i dovitljivost pri traženju informacija temeljne su osobine svakog novinara, no on mora imati mjeru u komunikaciji s osobama od kojih dobiva informacije i pri prezentaciji dobivenih informacija publici. Novinar mora razmišljati o posljedicama objavljivanja određenih informacija i procijeniti, hoće li njihovo objavljivanje više koristiti ili štetiti javnosti.

 

Radijski i televizijski novinari moraju raspolagati bogatim rječnikom i imati ugodan glas te se izražavati književno bez izraženog dijalekta. Svaki novinar mora znati raditi u računalnim programima za obradu teksta te poznavati osnove elektroničkog prijenosa informacija.

 

Uvjeti rada

Radno vrijeme i uvjeti rada novinara ovise o zahtjevima posla. Ono može biti formalno definirano, no često je povezano s rokom koji je zadan za odradu nekog zadatka. Moguć je rad noću, produženo radno vrijeme i periodi rada bez potrebnog odmora. Novinari ponekad satima sjede na sastancima u zatvorenim prostorijama. Često rade u prenatrpanim uredništvima. U poslu ih ometaju telefonski pozivi i hitne obveze. Ponekad novinar mora biti 24 sata dostupan, radi izvanrednih događaja o kojima je potrebno izvještavati. Situacije u kojima novinari rade razlikuju se, ovisno o informaciji koju treba proslijediti. Tako mogu raditi u mirnim i stabilnim uvjetima, ali i u teškim (ratnim, prirodnim katastrofama, nesrećama), što ponekad može ugroziti i njihove živote. Novinar često može biti i na putu, ako informacija koju želi prenijeti nije iz njegovog mjesta ili države.

 

Srodna zanimanja

Urednik knjiga, pisac, voditelj različitih razgovora i tribina, stručnjak za odnose s javnošću, glasnogovornik

 

Mogućnosti zapošljavanja

U posljednje vrijeme dolazi do ekspanzije masovnih medija (novina, radio-stanica, privatnih televizijskih kuća), što omogućava zapošljavanje i većeg broja novinara. Također je sve učestalije širenje informacija putem računalnih mreža, a očekuje se još veće širenje i promjene u tom području. Velik dio novinara u navedenim medijima radi honorarno, dok je manji dio u stalnom radnom odnosu. To su uglavnom novinari koji su se dokazali kroz kvalitetno obavljanje svog posla.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.