NOVOSTI

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio popis studijskih traženih na tržištu rada 

Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, studenti koju su upisani na studijske programe koji se vode kao deficitarni na županijskoj razini prema mjestu studiranja odnosno nalaze se u prvih 10 na listi deficitarnih studijskih programa Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ostvaruju dodatnih 200 bodova u svrhu ostvarenja prava na smejštaj u studentske domove. Studenti na dvopredmetnim studijima mogu ostvariti najviše 200 bodova.

Popis studijskih programa traženih na tržištu rada nalazi se ovdje.   Download

Objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Sastavni dio Odluke je struktura razrednih odjela i broja učenika po programima, i to:

  • struktura upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave
  • struktura upisa za škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti
  • struktura upisa za škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe

Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. kao i popratnoj strukturi upisa učenika moguće je pristupiti ovdje

Hrvatski zavod za zapošljavanje financira liječničke preglede za upis u obrazovne programe za zanimanja tražena na tržištu rada

Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine snosi troškove liječničkih pregleda potrebnih za upis učenika u obrazovne programe za zanimanja u koja se upisuje nedovoljan broj učenika, a tražena su na tržištu rada (tzv. deficitarna zanimanja). Kako bi se ostvarilo pravo na besplatan liječnički pregled, potrebno je javiti se u Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje obližnje područne službe ili ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sam pregled se obavlja u domovima zdravlja odnosno zdravstvenim ustanovama s kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio ugovor o pružanju liječničkih usluga. Popis obrazovnih programa za koje je moguće ostvariti pravo na besplatan liječnički pregled nalazi se ovdje.  Download

 

Nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. dostupno je ovdje.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.