Nutricionist/Nutricionistica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Nutricionist/Nutricionistica 

 

Kratak opis 

 

Nutricionist je stručnjak za prehranu koji pomaže ljudima razumjeti znanstvene spoznaje u prehrani i primjenjivati ih, radi održavanja i poboljšavanja vlastitog zdravlja.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova nutricionista, potrebno je završiti preddiplomski i/ ili diplomski sveučilišni studij nutricionizma.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Nutricionist se bavi prehranom čovjeka u zdravlju i bolesti, promišljanjem nove hrane (novel food), edukacijom o pravilnoj prehrani, te znanstveno-istraživačkim radom.

 

Nutricionist planira, priprema i rukovodi procesom pripreme hrane u ugostiteljstvu, turističkim objektima, poduzećima, bolnicama, školama, predškolskim ustanovama, domovima umirovljenika, u vojsci te u avio-kompanijama.

 

Stručnjaci ovoga profila bave se i planiranjem pravilnih i društveno organiziranih obroka (npr. u studentskim restoranima, školskim kuhinjama), kreiranjem novih proizvoda u prehrambenoj industriji, osmišljavanjem i pripremanjem prehrambenih proizvoda namijenjenih posebnim skupinama korisnika kao što su oboljeli od dijabetesa, sportaši ili pretile osobe.

 

Nutricionist također može obavljati poslove kontrole kakvoće, mikrobiološke i zdravstvene ispravnosti namirnica, poslove vezane za marketing pojedinih prehrambenih proizvoda, te nastupati u medijima educirajući i savjetujući stanovništvo o načelima zdrave prehrane.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine  

Nutricionist bi trebao poznavati strukturu i funkcije ljudskog tijela te načela zdrave prehrane.

 

Obrazovanje za nutricioniste temelji se na najnovijim znanstvenim dostignućima iz područja znanosti o prehrani, dijetetike i dijetoterapije, toksikologije, fiziologije i anatomije čovjeka, kontrole kakvoće hrane, procesa pripreme hrane, higijene te sanacije.

 

Nutricionist treba imati razvijen interes za prirodne znanosti, pogotovo za kemiju, biokemiju i biologiju. Također je potrebno znati što pojedini prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje.

Zbog širine i važnosti posla koji obavlja, nutricionist treba biti odgovoran, temeljit i strpljiv, sposoban organizirati i rukovoditi, te imati razvijene komunikacijske vještine.

 

Uvjeti rada 

Posao nutricionista odvija se uglavnom u zatvorenom prostoru. Ako su zaposleni na planiranju i vođenju procesa pripreme hrane u prehrambenoj proizvodnji, ugostiteljstvu, bolnicama, školama, domovima umirovljenika i studentskim  restoranima, tada rade pretežito stojeći ili hodajući u prostorima koji su umjetno osvijetljeni. Često su izloženi  buci i različitim mirisima. U uredu (npr.u savjetovalištima) ili u laboratoriju rade u sjedećem i stojećem položaju.

 

Oštećenja osjetila njuha i okusa, bolesti kože, neraspoznavanje boja, te oštećenja lokomotornog sustava zapreke su za obavljanje poslova nutricioniste. Ovo se zanimanje ne preporučuje ni osobama koje su alergične na prehrambene sirovine i njihove prerađevine.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Nedostatak njuha. Oštećenje okusa, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Nutricionistima su bliska zanimanja iz širokog područja vezanog uz hranu i namirnice, odnosno prehrambenu industriju, kao što su prehrambeni tehničar, sanitarni tehničar, kemijski tehničar, prvostupnik prehrambene tehnologije – magistar prehrambenog inženjerstva, magistar upravljanja sigurnošću hrane, prvostupnik biotehnologije – magistar biotehnologije, magistar bioprocesnog inženjerstva, a donekle i sanitarni inženjeri.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Nutricionisti se mogu zaposliti u svim pogonima prehrambene industrije, laboratorijima za analizu hrane, znanstveno-istraživačkim institutima, savjetovalištima, specijaliziranim trgovinama zdrave hrane, bolničkim centrima, predškolskim i školskim ustanovama, sportskim klubovima, domovima umirovljenika, studentskim restoranima, u vojsci, hotelskim i turističkim objektima, poduzećima koja imaju organiziranu prehranu zaposlenika te u avio-kompanijama.   

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.