Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima/Obrađivačica na numerički upravljanim alatnim strojevima

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima/Obrađivačica na numerički upravljanim alatnim strojevima

Alternativni naziv: Operater na CNC strojevima/operaterka na CNC strojevima

 

Kratak opis

Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima rukuje klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima u proizvodnji i reparaciji dijelova strojeva i uređaja.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program obrađivača na numerički upravljanim alatnim strojevima, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova obrađivača na numerički upravljanim alatnim strojevima, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima obavlja različite poslove. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi računalom i odgovarajućim programskim rješenjima.

 

Svoja znanja o svojstvima i primjeni materijala koristi za odabir materijala za izradu dijelova koji su primjereni zahtjevima postupka i tehničkog crteža. Shodno tome, odabire i alate koje će koristiti na numerički upravljanim alatnim strojevima te obavlja poslove njihovog finog podešavanja i kontrolira njihov rad.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima mora se znati samostalno služiti korisničkim programima vezanim uz zanimanje, naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD, Catia, SolidEge). Također treba poznavati glavne dijelove numerički upravljanih alatnih strojeva, njihovu ulogu te principe i pravila rada stroja, kako bi mogao izvršavati podešavanje i pripremu za izvođenje zadanih operacija te redovno održavanje i popravljanje strojeva. Mora posjedovati znanja o alatima, principu rada i postupcima pripreme alata za rad na numerički upravljanim alatnim strojevima, znanja o primjeni programa za izradu izratka na numerički upravljanim alatnim strojevima te znanja o izradi istog.

 

Potrebna je dodatna spremnost za korištenje stručne literature te praćenje i usvajanje novih znanja i tehnologija.

 

Najvažnije psihofizičke sposobnosti za uspješno obavljanje poslova navedenog zanimanja su: sposobnost prostornog predočavanja, smisao za crtanje, smisao za rješavanje mehaničkih problema i dobar vid. Poželjna je preciznost i odgovornost u radu.

 

Uvjeti rada

Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima radi u zatvorenim radnim prostorima, normalne temperature, uglavnom u prisutnosti drugih ljudi, često u smjenama. Može biti izložen utjecaju buke, vibracija ili prašine. Tijekom rada, uglavnom je u stojećem položaju. Kontraindikacije za obavljanje poslova obrađivača na numerički upravljanim alatnim strojevima su oštećenja kralježnice, ruku, nogu i sluha, alergijske reakcije, teže kronične bolesti kao i oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida.

 

Srodna zanimanja

Tokar, glodač, brusač, bušač, računalni tehničar za strojarstvo

 

Mogućnosti zapošljavanja

Obrađivači na numerički upravljanim alatnim strojevima zapošljavaju se u radionicama strojne obrade, u pogonima za održavanje i proizvodnju strojnih dijelova i uređaja, u industrijskim i obrtničkim radionicama i tvrtkama. Moguće je zapošljavanje u svim industrijskim djelatnostima te u privatnom poduzetništvu.

 

Ostale informacije

Detaljnije se informacije o obrazovanju obrađivača na numerički upravljanim alatnim strojevima, mogu se dobiti u srednjim strukovnim školama koje obrazuju za taj program.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.