Obrazovanje

Kamo nakon osnovne škole?

Ovdje možete naći informacije potrebne učenicima završnih razreda osnovnih škola koji prvi put biraju svoje zanimanje i srednju školu.

Srednjoškolsko obrazovanje

Ovdje su sadržane osnovne informacije o različitim srednjim školama, obrazovnim programima i učeničkim domovima. Obuhvaćeni su postupci upisa, kao i informacije o državnoj maturi i pripremi za maturu. Učenici s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji ovdje mogu pronaći ključne informacije i za sebe. Poseban dio odnosi se na servise za zapošljavanje srednjoškolaca i obrazovanje odraslih.

Visoko obrazovanje

Saznajte gdje i kako se prijaviti za studij i koje obrazovne programe možete upisati. Dostupan je pregled svih sveučilišta s poveznicama na njihove mrežne stranice. Pogledajte i informacije o studentskim domovima i studentskim poslovima.

Učiti i studirati u inozemstvu

Istraživanja su pokazala da su učenje i studiranje u inozemstvu korisni za buduću karijeru studenata. Ovdje možete pronaći informacije o mogućnostima studiranja u drugim državama.

Opisi zanimanja

Za one koji odlučuju o daljnjem obrazovanju i zanimanju, važno je da znaju kako određeno zanimanje izgleda u praksi. Opisi zanimanja sadržavaju i popise potrebnih znanja, vještina, opseg svakodnevnih poslova i mogućnosti zapošljavanja.

Preporuke za obrazovnu i upisnu politiku

Informacije u kojim zanimanjima i na kojim područjima ćeš lakše naći stipendiju i posao.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.