Odvjetnik/Odvjetnica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Odvjetnik/Odvjetnica 

 

Kratak opis

Odvjetnik tumači zakon i primjenjuje ga na specifične situacije. Stranke savjetuje o različitim pravnim pitanjima. Pravnu pomoć pruža u skladu s propisima o odvjetništvu i drugim važećim propisima.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova odvjetnika potrebno je završiti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

 

U Republici Hrvatskoj pravo se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/ magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Odvjetnik zastupa fizičke ili pravne osobe u različitim vrstama sudskih postupaka, iznoseći dokaze koji govore u prilog njihovih stranaka. Djeluje i kao savjetnik, tako da upoznaje svoje klijente s njihovim pravima i obvezama te im predlaže odgovarajuće postupanje u poslovnim ili osobnim situacijama. Odvjetnik sastavlja i pravne dokumente, npr. oporuke ili sve vrste ugovora – kupoprodajne, darovne, ugovore o zakupu, o zamjeni, gradnji, nasljedstvu, o osnivanju trgovačkih društava i sl. Odvjetnik može voditi skupštine dioničkih društava, sastavljati zadužnice, upis u registre i sve vrste tužbi. Odvjetnik priprema interne akte u poduzećima, savjetuje pri gradnji i obnovi te surađuje u postupcima javne nabave.

 

Povjerenje stranke osnovna je vodilja odvjetnikova rada, stoga sve što mu stranka povjeri, odvjetnik mora čuvati kao strogu tajnu, a jednako tako moraju se prema povjerenom odnositi i svi zaposlenici u odvjetničkom uredu.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Izvođenje valjanih zaključaka o pravno relevantnim činjenicama, zahtijeva dobro razvijene sposobnosti logičkog zaključivanja. Fleksibilnost u mišljenju, umješnost primjene teoretskih znanja na specifične životne situacije te strpljenje u odnosu s drugima, također su poželjne osobine odvjetnika. U radu odvjetnika osobito je bitna vještina komunikacije, lakoća usmenog izražavanja te uvjerljivost u nastupu.

 

Uvjeti rada

Odvjetnik radi u zatvorenom, uređenom radnom okruženju, kao što su odvjetnički ured, sud, poslovni prostori stranaka, općine, državna odvjetništva i sl. Posao obavlja uglavnom u sjedećem položaju, a u svom radu se često služi računalom. Obično ima svoj vlastiti ured, a može raditi i u partnerstvu s kolegama u odvjetničkom društvu. Sam organizira vlastito radno vrijeme. Mnogi odvjetnici u jutarnjim satima na sudu zastupaju svoje stranke, dok popodne u uredu primaju nove stranke ili pripremaju obrane i tužbe za pojedine slučajeve. Ponekad, ako zastupaju osobe koje su u zatvoru ili kaznionici, posjećuju svoje klijente u navedenim ustanovama.

 

Srodna zanimanja

Bilježnik, diplomat, politolog, sudac

 

Mogućnosti zapošljavanja

Odvjetnici se mogu zaposliti u sudstvu, privredi, pojedinim ustanovama i tijelima državne vlasti. Položen pravosudni ispit nakon završenog studija, preduvjet je za rad u odvjetništvu. Mogućnosti napredovanja u hijerarhiji sudbene vlasti neposredno ovise o radnom iskustvu, odnosno godinama radnog staža.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.