Optičar/Optičarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Optičar/Optičarka

Kratak opis

Optičar izrađuje pomagala za vid (sunčane naočale, naočale za vid i leće), popravlja ih i prodaje. Pomaže kupcima pri izboru naočala i kontaktnih leća te daje savjete o njihovom održavanju i pravilnoj uporabi.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­optičara, tj. tehničar za očnu optiku potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova optičara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature. koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Opis poslova

Optičar izrađuje naočale, prema nalazu liječnika okulista. Pri izradi naočala on obavlja nekoliko poslova: brusi optičko staklo kako bi napravio leće, brusi leće i oblikuje ih prema odabranom okviru naočala te ih na kraju ugrađuje u okvir naočala. Leće se izrađuju strojem za brušenje stakla pomoću kojeg se staklo automatski brusi na potrebnu debljinu (dioptriju). U završnoj obradi leće se poliraju i provjerava se, je li staklo besprijekorno glatko i bez mjehurića. Nakon toga, optičar kompjuteriziranim uređajem provjerava jakost leće i označuje njezino središte te uz pomoć kartonskih šablona ucrtava na leće željeni oblik. Leće se zatim stavljaju u stroj, koji ih brusi na predviđeni oblik. Takva izbrušena leća ugrađuje se u okvir naočala, pri čemu treba voditi računa da se razmak između središta lijeve i desne leće poklapa s razmakom zjenica osobe za koju se izrađuju naočale. Optičar se u svom radu služi različitim napravama, uređajima, alatima i kontrolnim instrumentima.

 

U prodavaonicama naočala optičari rade i kao prodavači. Pomažu kupcima prilikom izbora okvira, stakla za naočale i sunčanih naočala. Obavljaju i sve vrste popravaka na okvirima naočala te zamjenjuju stakla i leće.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Optičar tijekom školovanja stječe specifična stručna znanja iz osnova tehnike, tehnologije materijala u optici te radnih postupaka obrade materijala. Bez poznavanja optike vida i pomagala za vid nije moguće obavljati ovo zanimanje. Također treba ovladati korištenjem optičkih naprava, uređaja, alata i kontrolnih instrumenata (mjerni instrumenti za mjerenje duljine, kutomjeri, komparatori, sferometri, polarimetri, refraktometri i dr). Optičari moraju poznavati različite vrste optičkih stakala te njihova svojstva i razlike, brusna sredstva i brusne ploče, sredstva za poliranje kovine slitine u naočalnoj optici i dr.

 

Optičar svoj posao mora obavljati s visokom preciznošću i spretnošću te mora imati razvijen osjećaj za detalje i estetiku. To je naročito važno za obavljanje poslova, kao što su označavanje središta leće, ručno brušenje, mjerenje optičkim aparatima i instrumentima, popravljanje, lotanje i lijepljenje naočala i sl.

 

Optičar mora imati dobar vid i sposobnost razlikovanja boja te motoričku spretnost ruku i prstiju. Poželjna je sposobnost prostornog predočavanja, dobra usmjerenost pažnje i emocionalna stabilnost.

 

Osobe koje imaju problema s vidom, nemogućnost raspoznavanja boja te probleme s  koncentracijom kao i bolesti ruku ne mogu obavljati ovo zanimanje.

 

Uvjeti rada

Optičari rade u tvornicama za proizvodnju leća ili u obrtničkim radionicama i prodavaonicama optičkih pomagala. Rade u prostorijama koje su osvijetljene prirodnim ili umjetnim svjetlom. Na brusnim strojevima i u prodavaonicama rade stojeći, a pri ručnom poliranju i kontroli optičkih elemenata sjedeći.

 

Srodna zanimanja

Finomehaničar, tehničar za finomehaniku

 

Mogućnosti zapošljavanja

Optičari se zapošljavaju u tvornicama za proizvodnju leća ili u obrtničkim radionicama i prodavaonicama optičkih pomagala. Ako polože majstorski ispit za naočalnog optičara mogu otvoriti vlastiti obrt. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.