Pedijatar/Pedijatrica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Pedijatar/Pedijatrica

 

Kratak opis

Pedijatar je liječnik koji se bavi zdravstvenom zaštitom djece od njihova rođenja do kraja adolescencije. Brine se o poboljšanju zdravlja djeteta i otklanjanju faktora rizika koji ugrožavaju normalan rast i razvoj djeteta.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova pedijatra, potrebno je završiti integrirani preddiplomski/diplomski sveučilišni studij medicine, koji se u Republici Hrvatskoj može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završetka studija, doktori medicine obavljaju pripravnički staž u trajanju od godinu dana, nakon čega polažu državni ispit pred povjerenstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i stječu odobrenje za samostalan rad na poslovima zdravstvene zaštite. Onima koji su položili državni ispit i koji su mlađi od 35 godina ministar zdravstva, može odobriti specijalizaciju kao što je primjerice pedijatrija.

 

Opis poslova

Posao pedijatra dijeli se na tri osnovne vrste djelovanja: prevenciju, liječenje i rehabilitaciju ometenih funkcija (stjecanje sposobnosti koje pacijent nikada nije imao). U svom svakodnevnom radu pedijatri koriste različite medicinske uređaje i pomagala, kako bi dijagnosticirali bolest te uzimaju anamneze od pacijenata i njihovih obitelji. Nakon što utvrde problem, daju radnu dijagnozu te stvaraju plan liječenja za pojedini klinički slučaj. Ovisno o dijagnozi, pedijatri pacijentu propisuju određenu terapiju (lijekove ili dr.) ili ga šalju na dodatne pretrage drugim stručnjacima ako procijene da je to potrebno.

 

Prevencija se provodi na više razina. Prije svega riječ je o cijepljenju djece protiv različitih bolesti. Pedijatri sudjeluju u stvaranju programa prevencije na individualnoj i lokalnoj razini, kao i u promociji zdravih stilova života (npr. upoznavanje roditelja s pravilnom prehranom). Često organiziraju edukacije za određene skupine ljudi, kao što su npr. predškolska djeca i njihovi roditelji, djeca s posebnim potrebama i dr. Pedijatri moraju voditi zdravstvenu dokumentaciju i drugu evidenciju o svojim pacijentima i podnositi o tome izvješće nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu s propisima o evidencijama u djelatnosti zdravstva.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pedijatrija je spoj mnogih kliničkih predmeta. Stoga je za uspješno obavljanje ovog posla nužno dobro poznavanje različitih grana medicine. Prije svega to je poznavanje građe i funkcija čovjekova tijela, mehanizama bolesti i njihovih uzročnika. Za rad svih liječnika, pa tako i pedijatara, važno je poznavanje vrsta i načina djelovanja lijekova te različitih pristupa i načina pregleda (dijagnostike) bolesnika. Isto tako, bitno je poznavanje biologije rasta, društvenih znanosti (etnički, kulturni i društveni utjecaji na zdravlje), prehrane i epidemiologije.

 

S obzirom na to da je liječnik u stalnom kontaktu s ljudima, nužno je da ima izrazitu spremnost za pomaganje ljudima te da posjeduje dobre komunikacijske sposobnosti, strpljivost i vještine uspostavljanja odnosa povjerenja s bolesnicima i njihovim obiteljima. Osim poznavanja medicine, u svakodnevnom radu pedijatra važno je poznavanje psihologije i psiholoških mehanizama, koji djeluju na zdravlje čovjeka.

 

Pedijatri imaju visoku razinu odgovornosti u poslu, stoga je vrlo važno znati odrediti granice svoje kompetentnosti i imati razvijenu vještinu kritičkog mišljenja, kao i sposobnost brzog donošenja odluka. Poznavanje i pridržavanje liječničke etike kao i sposobnost timskog rada bitni su elementi u radu svih liječnika.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada pedijatara variraju ovisno o ustanovi u kojoj su zaposleni. Radno vrijeme je uglavnom 8 sati, a organizirano je najčešće u smjenama (prijepodnevne i poslijepodnevne smjene). Pedijatri također imaju i dežurstva za vrijeme praznika i vikenda. Većinu svog radnog vremena provode u ordinaciji u stalnom kontaktu s pacijentima i njihovim roditeljima. Zbog čestog kontakta s različitim bolestima i virusima, pedijatri moraju voditi računa o vlastitoj zdravstvenoj zaštiti. Svi liječnici imaju obvezu povremenog pohađanja stručnih tečajeva, u kojima se upoznaju s najnovijim stručnim spoznajama i metodama.

 

Srodna zanimanja

Liječnik ostalih specijalizacija, doktor stomatologije, doktor veterinarske medicine

 

Mogućnosti zapošljavanja

Pedijatri se najčešće zapošljavaju u bolnicama i domovima zdravlja u pedijatrijskim ordinacijama. Također mogu otvoriti i privatnu praksu ako ispunjavaju uvjete određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Ako se bave znanstveno istraživačkim radom zapošljavaju se u istraživačkim institutima i drugim znanstvenim ustanovama. Nakon završenog poslijediplomskog znanstvenog studija, mogu biti predavači na medicinskim fakultetima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.