Pekar/Pekarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Pekar/Pekarica 

 

Kratak opis

Pekar priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh, peciva i ostale pekarske proizvode.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program pekar a,potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova pekara potrebno, je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Pekar proizvodi kruh i peciva od brašna različitih žitarica (pšenica, raž, kukuruz, itd.) i ostalih sastojaka kao što su sol, voda, kvasac, i sl. Da bi ispekao kruh ili peciva, pekar najprije treba pripremiti smjesu od navedenih sastojaka pri čemu, uz pomoć pekarskih pomagala kontrolira sastav smjese i količinu svakog pojedinog sastojka. Slijedeći korak je ručno ili strojno miješanje i oblikovanje tijesta, a potom pekar vrši nadzor nad procesom dizanja tijesta prije, ali i za vrijeme pečenja.

 

Ovisno o vrsti kruha ili peciva, pekar određuje i regulira temperaturu i vrijeme pečenja, a prema potrebi dodaje ili oduzima paru prilikom pečenja. Po završetku pečenja, gotovi pekarski proizvodi se vade iz velikih peći uz pomoć specijalnih pekarskih lopata, slažu se u košare i prevoze do prodajnih mjesta. Hlađenje pekarskih proizvoda može se obavljati umjetno i prirodno, te je važno voditi računa o skladištenju gotovih proizvoda i samog brašna, kako se isti ne bi pokvarili.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim teorijskih i praktičnih znanja, koja stječu tijekom školovanja, pekari moraju imati prije svega dobro opće zdravstveno stanje, budući da rade u zatvorenim prostorima u kojima su visoke temperature i neprimjerena mikroklima. Posao pekara je fizički prilično naporan, stoga je važno da imaju zdrav koštano – mišićni sustav te da su tjelesno snažni i izdržljivi. Nadalje, pekari trebaju imati normalan vid, sluh, te dobro razvijen osjet opipa, mirisa i okusa. Također, moraju imati spretne ruke i prste te dobru usklađenost pokreta.

 

Pekarski posao zahtijeva odgovornost, samostalnost pri radu i iznad svega pedantnost, odnosno pridržavanje higijenskiih uvjeta predviđenih odgovarajućim propisima. Budući da proizvode prehrambene proizvode, pekari moraju redovito provjeravati svoje zdravstveno stanje.

 

Uvjeti rada

Pekari rade u većim ili manjim pogonima za proizvodnju kruha ili peciva. U radnim prostorima povećana je buka od strojeva, temperatura i vlažnost zraka su povišene, a zrak je zasićen sitnim česticama brašna. Podovi su klizavi od masnoće i taloga brašna. Pekarski posao je jedan od poslova koji se u većoj mjeri obavlja noću, iako pekari mogu raditi u različitim smjenama. Pekari mogu biti izloženi različitim opasnostima i mogućim ozljedama (alatima, pokretnim dijelovima strojeva), opeklinama (pečenje, grijanje tekućina i sl.) i udarcima pri transportu, stoga je potrebno biti vrlo pažljiv u radu i koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. 

 

Rade uglavnom stojeći, uz povremeno hodanje i sagibanje tijela, a miješanje tijesta te ulaganje i vađenje kruha i peciva iz peći, kao i sortiranje u košare ili kutije, zahtijeva veći tjelesni napor.

Dok rade, pekari su obučeni u laganu bijelu radnu odjeću i kapu.

 

Uvjeti u kojima se odvija pekarska proizvodnja, pa i sami pekari, pod redovitim su sanitarno – higijenskim nadzorom.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, nedostatak njuha, oštećenje okusa, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Kuhar, slastičar, konditor

 

Mogućnosti zapošljavanja

Pekari se mogu zapošljavati u većim industrijskim pogonima za proizvodnju kruha i peciva ili u manjim privatnim obrtima. Također, ako polože majstorski ispit pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, mogu otvoriti i vlastiti pekarski obrt.

 

Ostale informacije

Detaljnije informacije o obrazovanju za pekara i otvaranju vlastitog obrta za proizvodnju i prodaju pekarskih proizvoda mogu se naći na internet stranici Hrvatske obrtničke komore.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.