Plesač/Plesačica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Plesač/Plesačica 

 

Kratak opis

Plesač pokretima svoga tijela prati glazbu i na taj način izražava neku ideju ili priču. Može se specijalizirati za pojedinu vrstu plesa, primjerice klasični balet, suvremeni ples, folklor i sl.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­plesača, potrebno je imati završenu osnovnu plesnu školu ili pripremni razred i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova plesača, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Opis poslova

Većina profesionalnih plesača započinje s učenjem plesa u ranom djetinjstvu. Obično plesač najprije uči različite plesne tehnike, a poslije se usmjerava na pojedino područje plesa, primjerice klasični balet, suvremeni ples, folklor, društvene plesove (valcer, samba, tango, salsa i dr.). Baletni plesači i plesači folklora imaju strogo određen repertoar pokreta, dok plesači suvremenog plesa imaju puno više slobode u smišljanju originalnih plesnih kretnji.

 

Plesač svakodnevno vježba i pleše pod stručnim vodstvom učitelja plesa ili trenera. Često ima dogovorene nastupe u predstavi ili se priprema za različita natjecanja ili folklorne nastupe. Nerijetko da plesač uvježbava nastupe za dvije predstave paralelno. Pored svakodnevnih vježbi često nastupa i u večernjim satima. Kada se priprema za neku plesnu predstavu, plesač mora proučiti svoju ulogu i scenarij cjelokupne predstave. Bitno je i da se dobro upozna s glazbom koja će se koristiti u predstavi, kako bi je znao prikladno pratiti pokretima. Nastupanje u plesnim predstavama ponekad zahtijeva od plesača i da glumi i pjeva. Plesač usko surađuje sa koreografima koji osmišljavaju plesne pokrete. Tada plesač predlaže izmjene ili dopune plesnih koraka koje je koreograf osmislio u svrhu poboljšanja cjelokupne koreografije. Osim u plesnim predstavama i na natjecanjima, plesači mogu nastupati u operama, glazbenim komedijama, reklamama, televizijskim emisijama, glazbenim spotovima i sl. Plesači većinom plešu u skupini, dok oni najbolji dobivaju u predstavama solo dionice. Pojedini plesači se i sami bave koreografijom te osmišljavaju vlastite plesne predstave.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Da biste bili uspješan plesač, morate imati jaku samokontrolu i znati se disciplinirati. Bez ovih osobina nemoguće je vježbati svaki dan po više sati i strogo paziti na prehranu. U ovom zanimanju iznimno su važni dobro zdravlje i tjelesna kondicija. Morate biti gipki, pokretljivi, imati dobru koordinaciju pokreta, osjećaj za ritam i glazbu. Poznavanje glazbene kulture i različitih glazbenih stilova neophodno je za uspješno bavljenje plesom. Za bavljenje pojedinim vrstama plesa, npr. baletom, prednost je sitnija tjelesna građa. Pretjerana tjelesna težina je zapreka za uspješno bavljenje plesom. Važno je da ste kreativni, kako biste mogli ideju izraziti kroz pokret. Budući da plesači većinom plešu u skupini, trebali biste biti skloni timskom radu.

 

Uvjeti rada

Plesanje je fizički naporno. Vježba se po više sati dnevno tijekom cijelog tjedna. Prihodi plesača su neizvjesni, jer većina njih zarađuje na ulogama koje dobiju ako prođu audiciju. Plesači vježbaju u plesnim dvoranama, kazalištima, na koncertnim pozornicama, na otvorenim pozornicama i u prirodi. Ponekad putuju na festivale različitih odredišta.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, oštećenje sluha i razlikovanje visine i boje tonova, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, dišni poremećaji s oštećenjem plućne funkcije, oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, oštećenje funkcije srčano-žilnog sustava, oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega, kronični poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, te oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava procjenjuje se na temelju prethodno pribavljenog nalaza i mišljenja specijaliste ortopeda.

 

Srodna zanimanja

Učitelj plesa, koreograf, glumac, glazbenik, športaš

 

Mogućnosti zapošljavanja

Rijetki su plesači zaposleni kao stalna plesna postava u plesnim studijima, folklornim ansamblima ili kao stalni plesači u baletnom ansamblu nekog kazališta. Svi ostali se često natječu za uloge u plesnim predstavama i ako prođu audiciju, zapošljavaju se na određeno vrijeme. Kako su zarade plesača neizvjesne, većina ih ostvaruje dodatne prihode podučavanjem plesa. Po završetku plesne karijere plesači se zapošljavaju kao koreografi, učitelj i treneri plesa. Plesači mogu otvoriti i vlastite plesne studije ili organizirati tečajeve plesa.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.