Političar/Političarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Političar/Političarka 

 

Kratak opis

Političar/političarka zastupa interese lokalnog stanovništva na lokalnoj, državnoj ili europskoj razini. Djeluje nezavisno ili za političku stranku.

 

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za ovo zanimanje ne provodi se u Republici Hrvatskoj ili se provodi na radnom mjestu nakon završenog srodnog zanimanja. 

 

Opis poslova

Dužnosti političara u lokalnoj vlasti, državnom saboru ili europskom parlamentu su uglavnom slične. U svom radu, političar često sudjeluje u raspravama u manjim odborima koji se bave pojedinim područjima vlasti. Odbori izrađuju nacrte, odnosno prijedloge zakona, koji se kasnije obrađuju u daljnjim raspravama.

 

Članovi odbora potanko istražuju pojedina pitanja, analiziraju bilance stanja, dokumente i statistike te dobivaju informacije od vanjskih stručnjaka. Političar sudjeluje na sastancima svoje stranke, na kojima članovi odlučuju koje će zamisli i ideje usvojiti kao svoje načelo. Članovi mogu izraziti svoje mišljenje, ali uglavnom se moraju prilagoditi većini. Govore drže većinom političari na višim položajima.

 

Važno je da političar zastupa interese birača i drži se onoga što je obećao na izborima. U lokalnoj vlasti osnovni cilj je poboljšati životne uvjete lokalnog stanovništva. U tom dijelu predstavnici mjesne, gradske, općinske ili županijske vlasti moraju surađivati međusobno, ali i s drugim ustanovama na lokalnom i državnom području. Bavljenje politikom u tom području podrazumijeva brojne sastanke na kojima se utvrđuju prioritetne potrebe stanovništva, planira se zadovoljenje tih potreba i u konačnici se ide u samu realizaciju.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Političar mora biti komunikativna osoba, što podrazumijeva jasno izražavanje i aktivno slušanje. Sudjelovanje u debatama i držanje govora podrazumijeva i dobre prezentacijske vještine te uvjerljivost pri izlaganju. Političar mora posjedovati široku lepezu informacija i znanja o različitim područjima značajnim za život i rad ljudi u zajednici. Budući da je često u situaciji da brani svoje stavove, mora biti uporan u obrazlaganju svojih zamisli i novih načina njihove realizacije. Također je potrebno da ima dobre pregovaračke sposobnosti, fleksibilnost, smisao za određivanje prioriteta za strateška planiranja i dobivanje podrške za njihovo provođenje.

 

Uvjeti rada

Političar je birani predstavnik, te mora imati sluha za teškoće svojih birača. To znači da često savjetuje ljude i da ih prima na razgovor, čak i u večernjim satima i subotom. Članovima parlamenta u radu pomažu tajnice i tajnici. Radno vrijeme političara je dugo zbog brojnih obveza, kao što je rad u odborima, korespondencija, savjetovanje i političke rasprave.

 

Srodna zanimanja

Novinar, politolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Prije no što postane profesionalni političar, osoba se kao simpatizer priključuje nekoj političkoj stranci te, ako joj odgovara program koji ta stranka zagovara postaje njezin aktivni član. Prva kandidiranja u vezi su s lokalnim izborima (mjesni odbori, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne-regionalne samouprave), a osoba kasnije napreduje i kandidira se ispred stranke na parlamentarnim izborima za Sabor i Vladu RH. Neke osobe se odvoje kao nezavisni kandidati i mogu se kandidirati također prvo na lokalnim izborima, a potom na parlamentarnim i predsjedničkim izborima.

 

Dio se političara zapošljava u ministarstvima, a kako ona pokrivaju sva područja rada, to predstavlja široku lepezu različitih djelatnosti kojima se političari mogu baviti.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.