Politolog/Politologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Politolog/Politologinja 

 

Kratak opis

Politolozi se bave znanstvenim proučavanjem politike. Oni istražuju, analiziraju i sistematiziraju znanja o politici i političkim sustavima.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova politologa potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij politologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/ magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Politologija je skup sistematiziranih znanja i spoznaja o politici i političkim sustavima. Okvir istraživanja politologije vrlo je širok i često se isprepliće s predmetom istraživanja drugih društvenih znanosti. Najuža definicija predmeta politologije odnosi se na proučavanje političke teorije, unutarnje i vanjske politike. Velik broj politoloških istraživanja odnosi se na područje proučavanja raznih političkih doktrina poput demokracije, socijalizma, kapitalizma i drugih političkih sustava. Proučavanjem različitih izvora podataka i usporedbom s drugim političkim sustavima politolozi ukazuju na probleme i prednosti određenih političkih sustava u nekoj državi. Politolozi u svojim istraživanjima koriste metodologiju društvenih znanosti: različite kvalitativne i kvantitativne metode kao što su metoda opažanja, analiza sadržaja, ankete, metodu kontrastnih skupina, metode proučavanja dokumenata, i dr.

 

Politolozi proučavaju političke stranke i društvene pokrete te sudjeluju u istraživanju izbornog ponašanja i stavova birača. Koristeći dobivene spoznaje, pomažu nekoj stranci u kreiranju izborne politike i načina rada stranke. Također mogu imati ulogu glasnogovornika neke stranke prema javnosti. Politolozi se bave i istraživanjem javnog mnijenja. Predmet proučavanja politologa također su i međunarodni odnosi i načini unapređenja tih odnosa. U raznim tijelima vlasti imaju savjetodavnu ulogu u donošenju važnih političkih odluka.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Široko obrazovanje i zanimanje za razna područja društvenog života, važni su u bavljenju politologijom. Poznavanje povijesti, sociologije, psihologije i drugih društvenih znanosti (filozofija, ekonomija, pravo) omogućava kompetentnost u bavljenju političkim znanostima. Osim znanja stečenih na studiju, za politologe je vrlo važna i informiranost i stalno praćenje događaja iz javnog života, kako u državi u kojoj žive, tako i u svijetu.

 

Analitičko mišljenje i sposobnost kritičkog mišljenja i jasnog iznošenja vlastitog mišljenja i stavova nužni su za politologe. Politolozi koji rade kao glasnogovornici neke stranke, tijela ili tvrtke, ili su zaposleni kao predavači na školama, moraju imati prezentacijske vještine i razvijenu sposobnost verbalnog i pismenog izražavanja.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada politologa razlikuju se ovisno o organizaciji za koju rade, no većinu svog radnog vremena provode u uredima. Na nekim radnim mjestima (primjerice u medijima ili u državnim institucijama koje se bave međunarodnim odnosima i politikom) odlaze na poslovna putovanja i često idu na sastanke izvan ureda. Ako su zaposleni u znanstveno istraživačkim institutima rade u prijepodnevnim satima. Smjenski rad moguć je u školama i sličnim ustanovama. U državnim institucijama i političkim strankama, posao se također odvija u prijepodnevnim smjenama, no u predizborno vrijeme i za vrijeme izbora ili nekih drugih politički važnih događaja u državi i/ili stranci politolozi mogu raditi i prekovremeno. Politolozi često surađuju s drugim stručnjacima i institucijama koje su povezane s problemom kojeg proučavaju.

 

Srodna zanimanja

Sociolog, povjesničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Politolozi se zapošljavaju na fakultetima kao predavači, te u znanstvenim i istraživačkim institutima i ustanovama koje se bave proučavanjem politike. Dio politologa zaposlen je u državnim službama, Vladi, Saboru, raznim ministarstvima i uredima u kojima djeluju kao savjetnici za različita unutarnjopolitička i vanjskopolitička pitanja ili kao glasnogovornici te ustanove. Politolozi također mogu biti aktivni sudionici u političkom životu neke stranke, mogu biti zaposleni u raznim istraživačkim agencijama koje se bave istraživanjem političkog mišljenja i prognozom izbornih rezultata. U školama politolozi mogu predavati politiku i gospodarstvo te etiku. Razne nevladine organizacije i mediji (televizija, radio i novine), također pružaju politolozima mogućnosti zapošljavanja.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.